Tên: Toppo Jijo
Tên gốc: 夢見るトッポジージョ。
Số tập: 34
Thực hiện: buubuu, xitrum, iaku89Nội dung:
Chí Ngạn là phi hành gia chuột đầu tiên vào dải ngân hà. Chuột mà là phi hành gia ư? Vì Chí Ngạn đến từ tương lai. Và đặc biệt cậu có thể trò chuyện với con người. Do sự cố kỹ thuật, cậu đã quay về Trái Đất trong quá khứ. Ở đây, Chí Ngạn sống cùng với Tư La, một khách trọ trong khu nhà của bà Quốc Mai và con mèo Cách Lai của bà ta. Chí Ngạn đã kết thân với những chú chuột hàng xóm Gia Lập, Lạc Luân... và cô nàng chuột xinh đẹp Mỹ Mỹ.
Chí Ngạn - Thế phương lồng
Cách Lai - Nguyễn Vinh lồng
Nhai Lạc Luân, Cao Kiệt - Bá Nghị lồng
Bà Quốc Mai, Mẹ Tư La - Thanh Phúc lồng
Gia Lập - Thế Thanh lồng
Tư La - Bích Ngọc lồng
Mỹ Mỹ - Huỳnh Hoa lồngTập 1:


Tập 2: