Đáp án đề thi môn tiếng anh Mã đề 485 Tốt nghiệp THPT 2011

Tải đề thi:
http://diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/De_Anh__485_2011.pdf

Đáp án chính thức của bộ giáo dục và đào tạo:


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394

485
1 B
2 B
3 A
4 A
5 B
6 B
7 C
8 C
9 C
10 C
11 D
12 A
13 C
14 A
15 D
16 A
17 D
18 C
19 A
20 C
21 A
22 C
23 A
24 C
25 C
26 B
27 D
28 D
29 C
30 A
31 D
32 B
33 B
34 A
35 B
36 D
37 D
38 D
39 B
40 D
41 B
42 B
43 C
44 D
45 A
46 B
47 A
48 B
49 D
50 C