Đáp án đề thi môn tiếng anh Mã đề 937 Tốt nghiệp THPT 2011

Tải đề thi:
http://diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/De_Anh_937_2011.pdf

Tải đáp án của bộ giáo dục và đào tạo tất cả các mã đề môn tiếng Anh:
mediafire.com/?b99751qynz79yq7

Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394

Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo:
9371 D
2 A
3 B
4 B
5 A
6 D
7 A
8 B
9 D
10 A
11 A
12 A
13 C
14 C
15 C
16 C
17 C
18 B
19 D
20 C
21 D
22 B
23 D
24 D
25 B
26 B
27 D
28 A
29 C
30 B
31 D
32 B
33 D
34 C
35 B
36 C
37 A
38 B
39 D
40 C
41 D
42 D
43 B
44 C
45 A
46 A
47 A
48 C
49 C
50 A