Đáp án đề thi môn tiếng anh Mã đề 639 Tốt nghiệp THPT 2011
Tải đề thi 639:
http://diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/hieu_639_2011.pdf

Đáp án chính thức của Bộ giáo dục và Đào tạo:Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394639
1 B
2 A
3 A
4 A
5 C
6 D
7 A
8 B
9 B
10 C
11 A
12 D
13 A
14 D
15 B
16 C
17 D
18 A
19 C
20 D
21 A
22 C
23 D
24 B
25 D
26 D
27 D
28 B
29 B
30 B
31 B
32 D
33 A
34 C
35 B
36 A
37 D
38 A
39 B
40 A
41 C
42 A
43 C
44 A
45 D
46 C
47 C
48 C
49 B
50 C


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394