Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011

Đáp án chính thức của bộ giáo dục và đào tạo(đề thi bên dưới):

Click vào đây để xem rõ hơn:
cC0.upanh.com/23.258.30308539.hZX0/thptsinhdiendanbaclieunet.png
Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn của hệ THPT và GDTX
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?93941 D
2 B
3 B
4 D
5 D
6 B
7 A
8 C
9 B
10 A
11 D
12 C
13 D
14 A
15 A
16 C
17 B
18 D
19 A
20 C
21 D
22 B
23 C
24 B
25 C
26 B
27 A
28 B
29 D
30 B
31 A
32 C
33 A
34 C
35 B
36 C
37 B
38 A
39 D
40 D
41 A
42 A
43 D
44 C
45 C
46 D
47 A
48 C
Tải đề thi:
[IMG][/IMG]