Đáp án đề thi môn sinh mã đề 368 GDTX Giáo dục thường xuyên tốt nghiệp THPT 2011Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo(Nhìn kết quả bảng này, Đề thi mẫu bên dưới):

Tải tại đây:
mediafire.com/?igu6bpb9mnx032s