Đáp án đề thi môn sinh mã đề 726 GDTX tốt nghiệp THPT 2011 chính thức của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo


Click vào đây để xem rõ hơn:
cc3.upanh.com/23.255.30305392.NGI0/gdtxsinhdiendanbaclieunet.png


1 B
2 C
3 A
4 D
5 C
6 D
7 A
8 D
9 B
10 D
11 C
12 D
13 B
14 B
15 C
16 B
17 A
18 A
19 B
20 D
21 C
22 C
23 A
24 B
25 A
26 C
27 D
28 C
29 C
30 D
31 A
32 C
33 B
34 A
35 A
36 D
37 B
38 D
39 B
40 AĐáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn của hệ THPT và GDTX
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394