Đáp án đề thi môn sinh mã đề 931 GDTX Giáo dục thường xuyên tốt nghiệp THPT 2011 chính thức của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo


Click vào đây để xem rõ hơn:
cc3.upanh.com/23.255.30305392.NGI0/gdtxsinhdiendanbaclieunet.png


1 C
2 C
3 A
4 B
5 C
6 C
7 D
8 C
9 D
10 C
11 B
12 A
13 B
14 A
15 D
16 A
17 A
18 B
19 C
20 A
21 A
22 D
23 D
24 A
25 D
26 B
27 B
28 B
29 A
30 C
31 D
32 D
33 B
34 B
35 B
36 D
37 C
38 D
39 C
40 AĐáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn của hệ THPT và GDTX
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394