Trên thế giới có bao nhiêu châu lục và có bao nhiêu đại dương

Thế giới có tất cả bao nhiêu châu lục. Đây có thể là câu hỏi gây tranh cãi với nhiều người. Ở Việt Nam chúng ta thường nghe câu: năm châu bốn bể. Tức là có 5 châu lục và 4 đại dương đó là: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và châu Phi, Châu Đại Dương

Tuy nhiên theo quy ước của đa số các nước thì có 6 châu bao gồm: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, châu Phi, Châu Đại Dương, Châu Nam Cực

Còn theo quy ước của Mỹ thì tất cả có 7 châu. Khi đó châu Mỹ sẽ thành 2 châu là Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

4 đại dương mà chúng ta thường biết là:
  • Bắc Băng Dương
  • Thái Bình Dương
  • Đại Tây Dương
  • Ấn Độ Dương

Ngoài ra còn có 1 đại dương đó là: Nam Băng Dương

Xem thêm: Tên tiếng Anh của các châu lục: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực