Đáp án chính thức Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Các Môn toán, vật lý, văn, tiếng anh, lịch sử, tiếng trung ..... Tốt Nghiệp THPT 2011 GDTX

Hệ Trung Học Phổ Thông:


Đáp án môn Ngữ Văn:
Mã:
http://www.mediafire.com/?m979d8ltu7q3hj8
Đáp án môn Sinh học:
Mã:
http://www.mediafire.com/?mr9h4cjq0ficcw5
Đáp án môn Vật lý:
Mã:
http://www.mediafire.com/?3a10rgggtgz11vv
Đáp án môn Địa lý:
Mã:
http://www.mediafire.com/?k5jxbrb6l46r98j
Đáp án môn Toán:
Mã:
http://www.mediafire.com/?qn6xoabkjezyysk
Đáp án môn Ngoại ngữ:
-Tiếng Anh:
Mã:
http://www.mediafire.com/?b99751qynz79yq7
-Tiếng Pháp:
Mã:
http://www.mediafire.com/?m1sq1n67134ho41
-Tiếng Nga:
Mã:
http://www.mediafire.com/?sb4ucygytz9ocyc
-Tiếng Nhât:
Mã:
http://www.mediafire.com/?br5d8fvavc6coo9
-Tiếng Đức:
Mã:
http://www.mediafire.com/?gzdp58mya175fim
-Tiếng Trung:
Mã:
http://www.mediafire.com/?42mh4h4d6tgtud9
Link Folder:
Mã:
http://www.mediafire.com/?oqgfmfpfjz1e1
Hệ chuẩn và nâng cao:

Tiếng Anh:
Mã:
http://www.mediafire.com/?jwh5078oum65e3n
Tiếng Pháp:
Mã:
http://www.mediafire.com/?u6njvojf3nqnvaw
Tiếng Nga:
Mã:
http://www.mediafire.com/?fz1z750ibiazrjb
Link Folder
Mã:
http://www.mediafire.com/?8xpl3hrhxeb6x
Hệ Trung Giáo dục thường xuyên:Đáp án môn Toán:
Mã:
http://www.mediafire.com/?md6v8li6chlq2j8
Đáp án môn Ngữ văn:
Mã:
http://www.mediafire.com/?7vj5c2c185rhoo7
Đáp án môn Địa lý:
Mã:
http://www.mediafire.com/?mo8lbr5y5habceq
Đáp án môn Vật lý:
Mã:
http://www.mediafire.com/?qdz61jcmmxg65p6
Đáp án môn Sinh học:
Mã:
http://www.mediafire.com/?igu6bpb9mnx032s
Đáp án môn Lịch Sử:
Mã:
http://www.mediafire.com/?3y34enwnip4rrnd
Link Folder:
Mã:
http://www.mediafire.com/?vdf0lw04gixho