Đáp án chính thức của bộ giáo dục và đào tạo môn địa lý:

Tải tại đây:

http://img.news.zing.vn/img/249/ufdia-ly249582.pdf
hoặc

mediafire.com/?k5jxbrb6l46r98j


Tải phần mềm pdf để đọc file nếu chưa có:
mediafire.com/?g4yrbup8abpm7gr

Tải đáp án chính thức tất cả các môn của bộ Giáo Dục và Đào Tạo:
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394-