Nếu bạn đang có ý định nộp vào trường đại học Kinh Tế - Tài chính TPHCM thì ngoài các thông về trường, ngành học, điểm chuẩn năm trước thì học phí của trường sẽ là 1 trong những điều được quan tâm.

Năm nay trường đại học Kinh Tế - Tài chính Hồ Chí Minh tuyển 1.350 chỉ tiêu đại học với nhiều ngành học khác nhau. Mức học phí còn tùy vào ngành và số tín chỉ mà bạn đăng ký học theo từng học ký. Tuy nhiên có thể tham khảo mức học phí của trường như sau:

Học phí 2017 - 2018 cập nhật mới nhất:
Học phí tại UEF được xây dựng trên cơ sở học chế tín chỉ, đơn giá tín chỉ dự kiến như sau:
- Môn học bằng tiếng Việt: 1.700.000 đồng/ tín chỉ. 1 học kỳ thường có khoảng 15 --> 20 tín chỉ
- Môn học bằng tiếng Anh: 2.000.000 đồng/ tín chỉ.
(Đơn giá này ổn định trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không quá 6% / năm)

Học phí 2016 - 2017:
Trung bình khoảng 4.5 - 5 triệu/ 1 tháng tương đương khoảng 30 – 32 triệu 1 học kỳ học

Xem thêm: Học phí của các trường đại học đắt nhất hiện nay là bao nhiêu: RMIT, FPT, Hoa Sen, Tân Tạo, Việt Đức

1 Quản trị kinh doanh
- Quản trị kinh doanh tổng hợp
- Quản trị doanh nghiệp
- Quản trị khởi nghiệp
- Quản trị Logistic
D340101 (Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
(Văn, sử, Địa)
2 Kinh doanh quốc tế
- Kinh doanh quốc tế
- Ngoại thương
D340120
3 Marketing
- Quản trị Marketing
- Quản trị thương hiệu
- Quảng cáo
D340115
4 Luật kinh tế- Luật thương mại Quốc tế
- Luật kinh doanh
- Luật tài chính ngân hàng
D380107
5 Thương mại điện tử
- Kinh doanh trực tuyến
- Marketing trực tuyến
D340122 (Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Anh)
(Toán, Hóa, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
6 Tài chính – Ngân hàng- Ngân hàng
- Tài chính doanh nghiệp
- Tài chính công
- Đầu tư tài chính
D340201
7 Kế toán- Kiểm toán
- Kế toán doanh nghiệp
D340301
8 Công nghệ thông tin- An toàn thông tin
- Mạng máy tính, truyền thông
- Công nghệ phần mềm
- Hệ thống thông tin
D480201
9 Ngôn ngữ Anh- Tiếng Anh thương mại
- Tiếng Anh biên - phiên dịch
- Tiếng Anh sư phạm
D220201 (Toán, Lý, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
(Toán, Hóa, Anh)
(Văn, Sử, Anh)
*Tiếng Anh nhân hệ số 2
10 Quan hệ công chúng
- Quản lý - Tổ chức sự kiện
- Báo chí - Truyền thông
D360708 (Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
(Văn, sử, Địa)
11 Quản trị khách sạn
- Quản trị khách sạn
- Quản trị du lịch
- Quản trị nhà hàng
D340107
12 Quản trị nhân lực D340404
Trình độ đào tạo cao đẳng: (140 chỉ tiêu)
1 Quản trị kinh doanh
- Quản trị kinh doanh tổng hợp
- Quản trị doanh nghiệp
- Quản trị khởi nghiệp
- Quản trị Logistic
C340101 (Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
(Văn, Sử, Địa)
2 Kinh doanh quốc tế
- Kinh doanh quốc tế
- Ngoại thương
C340120
3 Marketing
- Quản trị Marketing
- Quản trị thương hiệu
- Quảng cáo
C340115
4 Tài chính – Ngân hàng
- Ngân hàng
- Tài chính doanh nghiệp
- Tài chính công
- Đầu tư tài chính
C340201 (Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Anh)
(Toán, Hóa, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
5 Kế toán
- Kiểm toán
- Kế toán doanh nghiệp
C340301
6 Công nghệ thông tin
- An toàn thông tin
- Mạng máy tính, truyền thông
- Công nghệ phần mềm
- Hệ thống thông tin
C480201
7 Ngôn ngữ Anh
- Tiếng Anh thương mại
- Tiếng Anh biên - phiên dịch
- Tiếng Anh sư phạm
C220201 (Toán, Lý, Anh)
(Toán, Hóa, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
(Văn, Sử, Anh)
8 Quản trị khách sạn
- Quản trị khách sạn
- Quản trị khách sạn - du lịch
- Quản trị khách sạn - nhà hàng
C340107 (Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
(Văn, Sử, Địa)