Tình hình là em có 1 bộ video CAD 2015 2D muốn share cho ae nào muốn tự học CAD. Thím nào có hứng thú thì down về chiêm nghiệm
adf.ly/1cdYhs