Hướng dẫn cách làm tròn điểm thi đại học 2016 THPT Quốc gia đơn giản nhất

Mình thấy trên mạng khá nhiều trang báo và blog hướng dẫn cách làm tròn điểm thi đại học để xét tuyển nhưng đọc dài và khó hiểu nên mình tổng hợp cách dễ hiệu nhất như sau. Các bạn sẽ được làm tròn thành 0.00, 0.25, 0.50, 0.75 và 1.00 theo quy tắc dưới đây

Các bạn chuyển phần lẻ như sau:
- Từ 0.00 đến 0.12 làm tròn thành 0.00
- Từ 0.13 đến 0.37 làm tròn thành 0.25
- Từ 0.38 đến 0.62 làm tròn thành 0.50
- Từ 0.63 đến 0.87 làm tròn thành 0.75
- Từ 0.88 đến 0.99 làm tròn thành 1.00

Còn phần nguyên giữ nguyên trừ trường hợp cuối thì + thêm 1. Rất dễ dàng phải không nào . Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong đợt xét tuyển đại học sắp tới nhé