Học phí đại học Tài chính - Marketing 2016 - 2017 là bao nhiêu

Hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính nên mức học phí của Đại học Tài chính - Marketing không quá cao và cũng không thấp với mức học phí năm 2016 - 2017 sắp tới khoảng 16.5 triệu 1 người 1 năm học. Các năm tiếp theo có thể được điều chỉnh thường là sẽ tăng thêm. Nếu bạn đang có ý định nộp hoặc đã nộp hồ sơ tuyển sinh đại học và trường Tài chính - Marketing có thể sẽ thắc mắc về vấn đề này. Học phí được tính theo số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký mỗi học kỳ. Mức học phí 2 năm gần đây khoảng như sau:


Năm học 2015 - 2016 là 14,5 triệu đồng/người học/năm
năm học 2016 - 2017 là 16,5 triệu đồng/người học/năm
Năm 2017 - 2018: Học phí Đại học Tài chính - Marketing 2017 - 2018 mới nhất là bao nhiêu

Với những sinh viên học theo chương trình chất lượng cao thì học phí sẽ cao hơn khác nhiều khoảng gấp đôi mức học phí trên và được điều chỉnh tùy mỗi năm. Nay nay chưa có thông tin chính thức

Xem thêm: Học phí trường Đại học Kinh tế TPHCM 2016 - 2017 là bao nhiêu tiền