Chào cả nhà vforum cũng như Ban Quản Trị vforum .

Hôm nay mình viết bài với thắc mắc như thế này.

Vấn đề đầu tiên là : Mong Admin hoặc Mod cho đăng kí thành viên chính thức . Mình đã đọc và chủ đề về xét duyệt thành viên chính thức đã đóng không cho đăng kí thêm

Vấn đề thứ hai là : Mong Admin hoặc Mod cho mình biết có điều kiện như thế nào mới được post bài trong phần "Giải trí % Thư giản " chủ đề về "Âm nhạc".

Mình cũng có đọc nội quy . Nhưng vẫn không thấy đề cập về vấn đề này.

Vì vậy mình rất mong hồi âm của Ban Quản Trị.