Danh sách các Level trong Pokemon tương ứng với số lượng XP(kinh nghiệm) cần kiếm được của các HLV Pokemon cần có
Bảng các cấp độ(Level) - XP trong game Pokemon Go và phần thưởng bạn có được khi tăng level
Level càng cao sẽ đòi hỏi càng nhiều XP, tuy nhiên một số Level sẽ yêu cầu XP giống nhau

Nếu mới chơi Pokemon Go, hoặc kể cả bạn đã chơi lâu rồi và chưa tìm hiểu thì có thể sẽ không để ý rằng mỗi lần tăng cấp độ bạn sẽ được tăng những vật phẩm tương ứng. Và mỗi lần Level tăng lên bạn cần phải đạt được số XP nhất định thông thường ở các cấp độ nhỏ mỗi cấp độ sẽ cần số k điểm tương ứng ví dụ bạn đang ở cấp độ 4 muốn lên cấp độ 5 phải kiếm thêm được 5000 XP nữa mới được lên cấp 6, chứ không phải là chỉ việc kiếm 1.000XP là lên được cấp 6. Khi đó tổng số XP bạn đã kiếm lên tới 15000.

Xem thêm: Incense là gì trong Pokemon Go? Hướng dẫn cách thả thính Incense hương thơm thu hút Pokemon lại gần

Tương tự vậy mỗi cấp độ bạn sẽ được tặng số Poke Ball, Great Ball, Ultra Ball, Incense, Revive, Potion nhất định như bảng danh sách dưới đây.

Level(Cấp độ) Số XP cần kiếm thêm Tổng số XP Phần thưởng bạn sẽ có thêm
1 0 0
2 1,000 1,000 Poke Ball x10
3 2,000 3,000 Poke Ball x15
4 3,000 6,000 Poke Ball x15
5 4,000 10,000 Poke Ball x20, Potion x10, Revive x10, Incense x1
6 5,000 15,000 Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Incubator x1
7 6,000 21,000 Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Incense x1
8 7,000 28,000 Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Razz Berry x10, Lure Module
9 8,000 36,000 Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Razz Berry x3, Lucky Egg x1
10 9,000 45,000 Poke Ball x20, Super Potion x20, Revive x10, Razz Berry x10, Incense x1, Lucky Egg x1, Egg Incubator x1, Lure Module x1
11 10,000 55,000 Poke Ball x15, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3
12 10,000 65,000 Great Ball x20, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3
13 10,000 75,000 Great Ball x10, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3
14 10,000 85,000 Great Ball x10, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3
15 15,000 100,000 Great Ball x15, Hyper Potion x20, Revive x10, Razz Berry x10, Incense x1, Lucky Egg x1, Egg Incubator x1, Lure Module x1
16 20,000 120,000 Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5
17 20,000 140,000 Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5
18 20,000 160,000 Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5
19 25,000 185,000 Great Ball x15, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5
20 25,000 210,000 Ultra Ball x20, Hyper Potion x20, Revive x20, Razz Berry x20, Incense x2, Lucky Egg x2, Egg Incubator x2, Lure Module x2
21 50,000 260,000 Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10
22 75,000 335,000 Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10
23 100,000 435,000 Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10
24 125,000 560,000 Ultra Ball x15, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10
25 150,000 710,000 Ultra Ball x25, Max Potion x20, Revive x15, Razz Berry x15, Incense x1, Lucky Egg x1, Egg Incubator x1, Lure Module x1
26 190,000 900,000 Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15
27 200,000 1,100,000 Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15
28 250,000 1,350,000 Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15
29 300,000 1,650,000 Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15
30 350,000 2,000,000 Ultra Ball x30, Max Potion x20, Max Revive x20, Razz Berry x20, Incense x3, Lucky Egg x3, Egg Incubator x3, Lure Module x3
31 500,000 2,500,000 Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15
32 500,000 3,000,000 Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15
33 750,000 3,750,000 Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15
34 1,000,000 4,750,000 Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15
35 1,250,000 6,000,000 Ultra Ball x30, Max Potion x20, Max Revive x20, Razz Berry x20, Incense x2, Lucky Egg x1, Lure Module x1
36 1,500,000 7,500,000 Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20
37 2,000,000 9,500,000 Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20
38 2,500,000 12,000,000 Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20
39 3,000,000 15,000,000 Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20
40 5,000,000 20,000,000 Ultra Ball x40, Max Potion x40, Max Revive x40, Razz Berry x40, Incense x4, Lucky Egg x4, Egg Incubator x4, Lure Module x4


Với thông tin này hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn đặt ra kết hoạch dài hạn tăng các cấp độ và sử dụng các vật phẩm 1 cách hữu ích và hiệu quả nhất.

Xem thêm: Poké ball, Great Ball, Ultra Ball là gì trong Pokemon Go? Cách kiếm tra xem bạn còn có bao nhiêu Pokeball