Bạn đang thắc mắc sau khi ra trường ngành xã hội học mình sẽ làm những công việc gì. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số kiến thức để bạn có thể lựa chọn một công việc hợp lí và chính xác cho công việc của mình sau khi học ngành xã hội học.
 • Làm việc tại các doanh nghiệp: ngành xã hội là một công việc làm về các vấn đề xã hội, phân tích các vấn đề xã hội, nghiên cứu để đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội về quản trị kinh doanh và quản trị hành chính, ngành này không chỉ phù hợp với các cơ quan văn hóa mà còn có thể làm tại các doanh nghiệp có các lĩnh vực liên quan đến vấn đề xã hội. Bạn có thể làm tại các bộ phận trong các doanh nghiệp chuyên ngành lĩnh lực văn hóa như:

Ngành xã hội học là gì? Học ra trường làm công việc gì


 • Bộ phận nhân sự
 • Bộ phận tổng hợp
 • Bộ phận nghiên cứu thị trường
 • Làm việc tại các cơ quan chính-quyền: trong ngành xã hội học bạn sẽ được học các môn học xã hội thiết thực. khi học ngành này bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kĩ năng của ngành một cách hệ thống và đủ rộng và những kiến thức lí luận, kỹ thuật nghiên cứu xã hội,bên cạnh đó bạn còn có thể đi sâu vào nắm bát các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. chính vì thế mà bạn có thể làm việc tại các cơ quan văn hóa và các cơ quan liên quan đến xã hội như:
 • Cơ quan văn hóa thông tin
Ngành xã hội học là gì? Học ra trường làm công việc gì


 • Lao động thương binh và xã hội

Làm việc tại các tổ chức đoàn thể: xã hội học là một ngành khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, ngành này đi sâu nghiên cứu sự phát triển cấu trúc, mối tương quan xã hội, các hành vi xã hội. những điều này được thể hiện trong các quá trình hoạt động của con người trong các nhóm, tổ chức xã hội. các tổ chức này là các tổ chức trong xã hội như:
 • Tổ chức mặt trận
 • Tổ chức công đoàn

Ngành xã hội học là gì? Học ra trường làm công việc gì


 • Hội phụ nữ
 • Đoàn thanh niên
 • Làm việc tại các tổ chức tư vấn, phát triển cộng dồng, các trung tâm công tác xã hội: ngành xã hội học giúp bạn có những phương pháp trong quá trình nhận thức về sự phát triển trong đời sống xã hội. bên cạnh đón bạn sẽ được học các phương pháp xã hội học để khảo nghiệm tính đúng đắn xác thực của các mô hình, các quyết sách trong công tác quản lí xã hội trên cơ sở lí luận và thực tiễn nên công việc này rất phù hợp cho ngành xã hội học.
 • Công việc giảng dạy: với công việc này bạn có thể làm tại các trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp ở các địa phương trên cả nước.

Trên đây là những kiến thức về ngành xã hội học, sau khi học xã hội học ra bạn sẽ làm những công việc gì đã được chia sẽ trong bài viết trên. Bài viết này đã có thể đủ những kiến thực mà bạn thắc mắc về ngành xã hội học. Chúc bạn có những lựa chọn hợp lí về công việc của mình.