Ngành công tác xã hội là gì? Học ra trường làm công việc gì

Bạn đang thắc mắc sau khi ra trường ngành công tác xã hội mình sẽ làm những công việc gì. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số kiến thức để bạn có thể lựa chọn một công việc hợp lí và chính xác cho công việc của mình sau khi học ngành công tác xã hội.
  • Về vấn đề sức khỏe: với ngành công tác xã hội về vấn đề này thì bạn có thể làm các công việc như: Công tác xã hội với ga đình và trẻ, người cao tuổi, người khuyết tật ,…. Để giúp học những khó khăn trong học tập và thể chất. bên cạnh đó còn có sự quan tâm về vấn dề tâm thần. với những công việc này bạn có thể làm tại các trường học, bệnh viện và các trung tâm hỗ trợ sức khỏe xã hội. đây là một công việc hết sức ý nghĩa dành cho những ai học ngành công tác xã hội.

Ngành công tác xã hội là gì? Học ra trường làm công việc gì
  • Về vấn đề giáo dục: đối với công tác xã hội trong trường học thì đây là một vấn đề hết sức bất cập và kho khăn. Công việc của bạn là đánh giá và viết báo cáo đánh giá về các hoạt động xã hội. bện cạnh đó khi hoạt dộng công tác xã hội trong nhà trường bạn còn tuyên truyền giáo dục về các vấn đề xã hội cho học sinh và sinh viên những hiểu biết cụ thể và chính xác. Với lĩnh vực này thì bạn có thể làm tại các trường học hay các phòng giáo dục trên cả nước.
  • Về vấn đềp háp luật: trong lĩnh vực này thì công việc của bạn rất đa dạng. các công việc cụ thể như : cung cấp thông tin và hỗ trợ thân chủ và gia đình của học về sử dụng dịch vụ; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thân chủ , các nhóm cộng đồng một cách tốt nhất; giữ gìn hồ sơ chính xác và chuẩn bị báo cáo cho các hành vi pháp lí; cung cấp chứng cứ tại tòa án, biện hộ cho thân chủ; …. Với các công việc này thì bạn có thể làm tại các cơ quan pháp luật hay pháp lí của nhà nước ở các địa phương trên cả nước.
  • Về vấn đề kinh tế: với lĩnh vực này thì công việc của ngành công tác xã hội là phỏng vấn người sử dụng dịch vụ và gia đình để dánh giá và xem xét tình trạng của họ; cung cấp thông tin và hỗ trợ thân chủ và gia đình của họ sử dụng dịch vụ; giới thiệu và hỗ trợ thân chủ, nhóm hoặc cộng đồngmột cách tốt nhất;…. Với các công việc này bạn có thể làm tại các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội.
  • Về vấn đề truyền thông: với lĩnh vực này thì công việc của bạn là phát thanh viên, biên tập viên hay phóng viên về các vấn đề xã hội liên quan. Bạn có thể làm công việc này tại các tòa soạn, các cơ quan phát thanh truyền hình trên cả nước.

Ngành công tác xã hội là gì? Học ra trường làm công việc gì

  • Về vấn đề xã hội: với công việc này bạn sẽ làm việc với các bệnh nhân, người tật nguyền, người nghèo, người thất nghiệp, những tội phạm,…. Với lĩnh vực này thì rất đa dạng nên bạn có thể làm việc tại nhiều nơi khác nhau liên quan đến các vấn đề xã hội hiện nay trên cả nước,
  • Về vấn đề văn hóa: với lĩnh vực này thì bạn có thể xây dựng và quản lí các dự án phát triển cộng đồng. với công việc này bạn có thể làm tại các cơ quan ngành thương binh-xã hội các cấp,các cơ sở cung cấp dịch vụ thương binh xã hội cho các đối tượng xã hội khác nhau thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục y tế, phúc lợi tại các trung tâm tư vấn giáo dục, các mái ấm nhà mở, các bệnh viện, các trung tâm bảo trợ xã hội.
  • Về vấn đề môi trường: với công việc này bạn có thể làm tại các trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục y tế, phúc lợi tại các trung tâm tư vấn giáo dục, các mái ấm nhà mở, các bệnh viện, các trung tâm bảo trợ xã hội.

Ngành công tác xã hội là gì? Học ra trường làm công việc gì
  • Nghiên cứu, giảng dạy: với công việc này bạn có thể làm tại các trường đại học, cao đẳng, các trường học,… hay bạn sẽ là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội.

Trên đây là những kiến thức về ngành công tác xã hội, sau khi học công tác xã hội ra bạn sẽ làm những công việc gì đã được chia sẽ trong bài viết trên. Bài viết này đã có thể đủ những kiến thức mà bạn thắc mắc về ngành công tác xã hội. chúc bạn có những lựa chọn hợp lí về công việc của mình.