Như tiêu đề, em muốn cài cái omnipascal vào trong Visual code, có ai biết xin giúp đỡ.