Hình ảnh trái cây miệt vườn ĐBSCL trông bắt mắt & nhìn phát thèm gợi nhớ quê nhà . Nhà báo - Nhiếp ảnh gia Đỗ Hiếu Liêm thực hiện bộ ảnh này