kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Bai tap pascal

 1. #1
  Ðến Từ
  Quảng Bình
  Thành Viên Thứ: 333805
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  Bai tap pascal

  BAØI 1 : XP GCH.
  Minh rất thích trò chơi xếp các chiếc hộp có hình viên gạch. Minh đặt các viên gạch chồng lên nhau và xây thành nhiều chồng có độ cao khác nhau. Minh khoe với chị rằng “Chị trông, em đã xây được một bức tường”. Chị của Minh trả lời “Em phải xếp các viên gạch có độ cao giống nhau mới được gọi là một bức tường”. Sau khi nghe chị nói như vậy nó cân nhắc một tí và cho rằng ý kiến ấy là đúng. Vì vậy em bắt đầu tiến hành sắp xếp lại các chồng gạch lần lượt từng chiếc một cho đến khi hoàn thành công việc. Khi công việc đã hoàn tất, Minh mệt lả và muốn có bạn nào giúp Minh di chuyển các viên gạch với số lần ít nhất.


  [IMG]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
  [IMG]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]


  Các chiếc hộp trước và sau khi xếp
  Yêu cầu: Hãy lập trình đưa ra số lần di chuyển ít nhất của các viên gạch sao cho từ các chồng gạch có độ cao khác nhau trở thành các chồng gạch có độ cao bằng nhau; lần lượt từng chiếc một cho đến khi hoàn thành công việc.
  Dữ liệu vào: có cấu trúc sau:
  - dòng đầu tiên là số n, n là số các chồng gạch,
  - dòng tiếp theo lần lượt là các hi, độ cao của chồng gạch thứ i. (1≤ n ≤ 50; 1≤ hi ≤ 100; i = 1..n). Lưu ý rằng số viên gạch bao giờ cũng chia hết cho số chồng gạch.
  Dữ liệu ra: chỉ có một dòng chứa một số nguyên dương là kết quả tính toán số lần ít nhất sau khi xếp lại các chồng gạch. Nếu không có kết quả cũng phải ghi rõ “KHONG CAN DI CHUYEN LAN NAO”
  Ví dụ: với hình trên ta có dữ liệu vào, ra:
  Input Output
  6
  5 2 4 1 7 5
  5
  7
  9 9 9 9 9 9 9
  Khong can di chuyen lan nao
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 261001
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.008

  Reply: Bai tap pascal

  lấy trung bình cộng trước
  do đề bài cho sẵn là số gạch chia hết cho số chồng => chỉ cần đếm chồng nào thiếu/hơn số trung bình cộng phía trên

 3. Đã cảm ơn phamthanhnhan: