Nhân vật chính xuất hiện trong "Góc tối" là một thiếu niên nghèo nhặt rác có ước mơ chơi đàn piano


Ô tô biến thành người

Báo đốm cứu khỉ đầu chó