forgetmenotkhông ra câu đố nữa à
Mình có câu này:
Di chuyển 1 số để được 1 phép tính đúng