Trang 1/3 123 cuối
kết quả từ 1 tới 12 trên 25

Nhập vào số nguyên a1..an(n<30000, |ai|<=10000).Số ap(1<=p<=n) ......

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 353076
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  45
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Nhập vào số nguyên a1..an(n<30000, |ai|<=10000).Số ap(1<=p<=n) ......

  Mặc dù dùng ngôn ngữ lập trình khác nhau, nhưng ý tưởng thuật toán là giống nhau; bạn có thể tham khảo post #2 của mình trong link sau:
  HTML Code:
  http://vforum.vn/diendan/showthread.php?94983-Mot-so-bai-tap-pascal-giai-thuat-sap-xep-mong-su-chi-giao
  Riêng n <= 30000 thì nhiều quá. Cái solution space đã phải tới n^2 rồi, cho nên thuật toán tệ nhất cũng phải là O(n^2).
  LCD: 13.3" 1920x1080 IPS
  CPU: Intel i7 - 4700MQ (2.4 GHz - 3.4 GHz)
  GPU: Nvidia GTX 765m with GDDR5 2GB
  RAM: 2x8GB G.Skill 2133
  HDD: Samsung SSD 850 Pro 512 GB
  2 kg.

 3. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 353076
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  45

  Reply: Nhập vào số nguyên a1..an(n<30000, |ai|<=10000).Số ap(1<=p<=n) ......

  Hong hỉu bạn ơi

 4. #4
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Nhập vào số nguyên a1..an(n<30000, |ai|<=10000).Số ap(1<=p<=n) ......

  Sắp đi ngủ rồi, để mình tóm gọn lại chút: đề bài là chúng ta cần tìm 4 số: a[i], a[j], a[k], a[p] sao cho a[p] là trung bình cộng của 3 số kia với i, j, k đôi một khác nhau.
  - Tư tưởng là với mỗi số a[p] trong mảng, mình cần tìm 3 số còn lại ở trong mảng sao cho a[i] + a[j] + a[k] = 3 a[p].
  - Tương tự, với mỗi số a[k] và a[p] trong mảng, mình cần tìm 2 số còn lại ở trong mảng sao cho a[i] + a[j] = 3 a[p] - a[k].
  Tới đây rõ ràng bạn sẽ thấy cần 2 vòng lặp trong ngoài cho mỗi a[p] và a[k].
  - Tiếp theo, làm sao xác định mảng có 2 phần tử a[i] và a[j] có tổng bằng 3 a[p] - a[k]? Để làm đc cái này thì mình sẽ tạo 1 mảng để lưu tổng của từng cặp số một trước. Đây là mảng 3 dòng, n * n / 2 cột, gọi là mảng S.
  - Với mỗi a[i] và a[j], i < j, tổng của nó sẽ lưu vào dòng thứ 0, i lưu ở dòng 1, j lưu ở dòng 2.
  - Sau đó sort mảng S này lại.

  Bây giờ bạn tạo mảng S ra rồi sort lại trước đã, sau đó tính tiếp.

  PS: Bạn gắng dùng quick sort nhé, ko dùng insertion sort. Thời gian chạy của thuật toán này phụ thuộc vào sort đấy.

 5. #5
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 353076
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  45

  Reply: Nhập vào số nguyên a1..an(n<30000, |ai|<=10000).Số ap(1<=p<=n) ......

  hic .. mình vẫn duyệt k đc 2 vòng lặp .. nhờ bạn duyệt code giúp mh them6 chút nưa nha cho mh chút code

 6. #6
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Nhập vào số nguyên a1..an(n<30000, |ai|<=10000).Số ap(1<=p<=n) ......

  Code tính mảng S đây bạn:
  Mã:
  int t = 0;
  for (int i = 0; i < n - 1; ++i)
    for (int j = i + 1; j < n; ++j) {
      sum[0][t] = a[i] + a[j];
      sum[1][t] = i;
      sum[2][t++] = j;
    }
  Tiếp theo bạn cần sort lại theo giá trị ở dòng 0 nhé. Mảng S này có t phần tử.

 7. #7
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 353076
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  45

  Reply: Nhập vào số nguyên a1..an(n<30000, |ai|<=10000).Số ap(1<=p<=n) ......

  Mã:
  #include <iostream.h>
  #include <stdio.h>
  void sapxep(int a[][20], int d, int c) ;
  int timkiem(int a[][], int n, int x);
  void swap (int a, int b);
  int main()
  {
   int a[100][100],n;
   cout<<"nhap n: "; cin>>n;
   for (int i=0; i<=n; i++)
   {
   cout<<"Nhap A["<<i<<"]=";
   cin>>a[1][i];
   
   }
   int t = 0;
   int sum[3][3];
   for (int i = 0; i < n - 1; ++i)
   for (int j = i + 1; j < n; ++j) 
   {
   sum[0][t] = a[1][i] + a[1][j];
   sum[1][t] = i;
   sum[2][t++] = j;
   }
   int count=0;
   for(int i=1; i<=n;i++)
   {
   int s=3*a[1][i];
   for(int j=1; j<=n;j++)
   {
    int k=timkiem(sum[][],n,s-a[1][j]);
    if(k) {count++; cout<<a[1][i]; break;}
    
    
   }
   }
   return 0;
  }
  int timkiem(int a[][], int n, int x)
  {
   int i=0;
   while(i<n && a[1][i]!=x)
   {
   i++;
   
   }
   if(i==n) return -1;
   return i;
  } 
  void sapxep(int a[][20], int d, int c) 
  { 
    for (int i=0; i<d*c;i++) 
      for (int j=0; j<d*c;j++) 
        if (a[i/c][i%c] < a[j/c][j%c]) 
        { 
          int tmp = a[i/c][i%c] ; 
          a[i/c][i%c] = a[j/c][j%c] ; 
          a[j/c][j%c] = tmp ; 
        } 
  }
  nho xem giup mh code voi, mh lam theo nhu vay nhung ko chay

 8. #8
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Nhập vào số nguyên a1..an(n<30000, |ai|<=10000).Số ap(1<=p<=n) ......

  - Mình nghĩ mảng 'a' đâu cần 2 chiều.
  - Mảng 'sum', như mình đã nói, gồm n(n - 1) / 2 dòng, và 3 cột.
  - Tìm kiếm là phải binary search mới phát huy đc ưu điểm của sort.
  Đoạn code của nó đại khái như thế này. Input là 1 mảng 'a'.

  [ fixed code ]
  Mã:
  int averageOf3Sum(std::vector<int> a) {
    std::vector<std::vector<int>> sum;
    for (int i = 0; i < a.size() - 1; ++i)
      for (int j = i + 1; j < a.size(); ++j)
        sum.push_back(std::vector<int>({ a[i] + a[j], i, j }));
  
    std::sort(sum.begin(), sum.end(),
      [&](const std::vector<int> &x, const std::vector<int> &y) {
        return x[0] < y[0];
    });
  
    int count = 0;
    for (int p = 0; p < a.size(); ++p) {
      for (int i = 0; i < a.size() - 2; ++i) {
        int target = 3 * a[p] - a[i], left = 0, right = (int)sum.size() - 1, pos = -1;
        while (left <= right) {
          int mid = left + ((right - left) >> 1);
          if (target < sum[mid][0])
            right = mid - 1;
          else if (target > sum[mid][0])
            left = mid + 1;
          else {
            if (mid == 0 || (mid > 0 && sum[mid - 1][0] < target)) {
              pos = mid;
              break;
            }
            right = mid - 1;
          }
        }
        if (pos >= 0) {
          if (sum[pos][1] > i)
            ++count;
          for (int u = pos + 1; u < sum.size() && sum[u][0] == target; ++u)
            if (sum[u][1] > i)
              ++count;
        }
      }
    }
    return count;
  }

 9. #9
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 353076
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  45

  Reply: Nhập vào số nguyên a1..an(n<30000, |ai|<=10000).Số ap(1<=p<=n) ......

  Mã:
   qS(sum, 0, t - 1);
  Quicksort mảng sum là mảng 2 chiều đúng không bạn, mh thấy code không có hàm Quicksort.

 10. #10
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Nhập vào số nguyên a1..an(n<30000, |ai|<=10000).Số ap(1<=p<=n) ......

  Trích Nguyên văn bởi Organvn Xem bài viết
  Mã:
   qS(sum, 0, t - 1);
  Quicksort mảng sum là mảng 2 chiều đúng không bạn, mh thấy code không có hàm Quicksort.
  Đúng rồi, quick sort theo giá trị của dòng 0, nhưng khi đổi chỗ phải đổi luôn dòng 1 và 2. Hàm đó mình để lại. Bạn có thể tham khảo thread trước của bạn mình viết quick sort đấy. :-)

 11. #11
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 353076
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  45

  Reply: Nhập vào số nguyên a1..an(n<30000, |ai|<=10000).Số ap(1<=p<=n) ......

  bạn cho mình xin link thread đó đc không, minh chưa học Qicksort mảng 2 chiều

 12. #12
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 353076
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  45

  Reply: Nhập vào số nguyên a1..an(n<30000, |ai|<=10000).Số ap(1<=p<=n) ......

  Mã:
  1. oid HoanVi(int &a, int &b)
  2. {
  3. int temp = a;
  4. a = b;
  5. b = temp;
  6. }
  7. void QuickSort(int a[][MAX],int l, int r,int m)//Dùng l = 0, r = m*n - 1;
  8. {
  9. if(l>=r)return;
  10. int i = l,j =r;
  11. int x = a[((i+j)/2)/m][((i+j)/2)%m];
  12. do
  13. {
  14. while(a[i/m][i%m] < x ) i++;
  15. while(a[j/m][j%m] > x ) j--;
  16. if(i<=j)
  17. {
  18. HoanVi(a[i/m][i%m],a[j/m][j%m]);
  19. i++,j--;
  20. }
  21. }while(i<j);
  22. QuickSort(a,l,j,m);
  23. QuickSort(a,i,r,m);
  24. }
  Quicksort mang 2 chieu co 4 tham , nhung code qS(sum, 0, t - 1); truyền có 3 tham số . vậy để như thế nào cho đúng hả bạn..

Trang 1/3 123 cuối