Lập trình hướng đối tượng trong Java, bài tập lập trình hướng đối tượng java,Trong những năm gần đây, lập trình hướng đối tượng đã trở nên gần gũi nhờ sự ra đời liên tiếp của các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Sức mạnh của phương pháp lập trình hướng đối tượng thể hiện ở chỗ khả năng mô hình hoá hệ thống dựa trên các đối tượng thực tế, khả năng đóng gói và bảo vệ an toàn dữ liệu, khả năng sử dụng lại mã nguồn để tiết kiệm chi phí và tài nguyên; đặc biệt là khả năng chia sẽ mã nguồn trong cộng đồng lập trình viên chuyên nghiệp. Những điểm mạnh này hứa hẹn sẽ thúc đẩy phát triển một môi trường lập trình tiên tiến cùng với nền công nghiệp lắp ráp phần mềm với các thư viện thành phần có sẵn.
Tài liệu này nhằm giới thiệu cho các sinh viên một cái nhìn tổng quan về phương pháp lập trình hướng đối tượng cùng cung cấp những kiến thức, các kỹ thuật cơ bản cho phát triển các ứng dụng của mình dựa trên ngôn ngữ lập trình Java – một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
thông dụng nhất hiện nay.
Nội dung của tài liệu này bao gồm hai phần chính:
• Phần thứ nhất trình bày những khái niệm và các vấn đề cơ bản của lập trình hướng đối
tượng bao gồm tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng và các khái niệm đối tượng,
lớp, kế thừa, đóng gói, đa hình…
• Phần thứ hai trình bày chi tiết phương pháp lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập
trình Java.
.................................................. ..............................................
Tên sách: Lập trình hướng đối tượng JAVA
mã số: lap trinh huong doi tuong java


mediafire.com/?1n6q2373nrxx21d