[IMG]500 câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán có đáp án[/IMG]
Tài liệu gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán có kèm đáp án. Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các bạn.


mediafire.com/?419z25161o99u2a