kết quả từ 1 tới 3 trên 3

WinToUSB Enterprise + Portable [ Cài Win vào USB ]

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 302146
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3.122

  WinToUSB Enterprise + Portable [ Cài Win vào USB & Ổ cứng di động ]


  WinToUSB 3.2 Enterprise + Portable

  WinToUSB là một phần mềm cho phép bạn cài đặt và chạy hệ điều hành Windows trên một ổ đĩa flash USB hay ổ cứng USB, ổ cứng gắn ngoài , sử dụng nguồn cài đặt file ISO hoặc ổ đĩa CD / DVD . WinToUSB cũng hỗ trợ việc tạo ra khả năng khởi động ổ đĩa USB WinPE, nó có thể giúp bạn chuyển các nội dung của WinPE vào ổ đĩa USB và làm cho ổ đĩa khởi động 1 hệ điều hành di động. Ngoài ra, WinToUSB có thể được khởi động trên nhiều máy tính. Trên kết nối đầu tiên, nó sẽ tự động phát hiện các hệ thống phần cứng, sau đó tải về và cài đặt các trình điều khiển cần thiết. Nó cung cấp 3 chức năng để tạo một HĐH di động.

  Thông tin & Hướng dẩn sử dụng :

  • Sử dụng WinToUSB để cài đặt Windows :

  Bạn chuẩn bị một file Windows ISO / WIM / ESD / SWM hoặc một tập tin VHD / VHDX có Windows 10 / 8.x / 7 sẽ được cài đặt, bạn có thể sử dụng WinToUSB để cài đặt nó vào một USB, ổ đĩa cứng gắn ngoài hoặc ổ đĩa flash USB , sau đó bạn có thể mang ổ đĩa bootable Windows USB sử dụng nó trên bất kỳ máy tính.

  - Click vào file cài đặt WinToUSB. Thực hiện theo các bước trong hộp thoại thiết lập. Bạn sẽ có tùy chọn để chỉ định nơi để cài đặt WinToUSB.
  - Kết nối đến ổ cứng USB hoặc ổ đĩa flash vào máy tính với WinToUSB.
  - Vui lòng sử dụng các hướng dẫn sau đây để chuẩn bị các phân vùng trên ổ cứng đến USB. ( Bạn không cần phải thực hiện bước này nếu bạn đang sử dụng một ổ đĩa flash USB để tạo Windows To Go, vì WinToUSB sẽ tự động định dạng ổ đĩa flash USB này trong bước4

  + Booting both BIOS-based and UEFI-based computers: Covert ổ đĩa USB vào lược đồ phân vùng MBR sau đó tạo ra các phân vùng hệ thống và khởi động. Các phân vùng hệ thống phải được định dạng FAT32 và phân vùng khởi động phải được định dạng NTFS.
  + Booting BIOS-based computers: Covert ổ đĩa USB vào lược đồ phân vùng MBR và tạo ra các phân vùng hệ thống và khởi động. Các phân vùng hệ thống có thể được FAT32 hoặc định dạng NTFS và phân vùng khởi động phải được định dạng NTFS. Các phân vùng hệ thống và phân vùng khởi động có thể cùng một phân vùng.
  + Booting UEFI-based computers: Covert ổ đĩa USB để GPT lược đồ phân vùng và tạo ra các hệ thống phân vùng EFI (ESP) và phân vùng khởi động. Hệ thống phân vùng EFI phải được định dạng FAT32 và phân vùng khởi động phải được định dạng NTFS.

  Lời khuyên:
  + Các phân vùng khởi động đích phải là lớn hơn so với không gian sử dụng trên phân vùng khởi động nguồn 20%.
  + Nếu phân vùng hệ thống đích là định dạng FAT32, sau đó nó phải lớn hơn hoặc bằng 40 MB và nhỏ hơn hoặc bằng 32 GB.

  1/ Chạy WinToUSB với quyền quản trị (run as administrator).
  2/ Bấm vào nút , sau đó nhấn vào nút và chọn cài đặt Windows ISO / WIM / ESD / SWM hoặc tập tin VHD / VHDX từ hộp thoại mở.
  3/ WinToUSB quét và danh sách các hệ điều hành cài đặt. Nếu bạn thấy các phiên bản của Windows mà bạn muốn cài đặt, chọn nó, sau đó bấm vào nút "Next".  4/ Chọn ổ đĩa đích trong danh sách thả xuống. Nếu ổ đĩa USB của bạn không được tìm nhận một cách chính xác bởi WinToUSB, bạn cần phải bấm vào nút Refresh chương trình để nhận được ổ đĩa USB. WinToUSB sẽ tự động định dạng ổ đĩa đích nếu nó là một ổ đĩa flash USB.
  5/ Chọn phân vùng khởi động (Boot Partition) và phân vùng hệ thống (System Partition) từ các danh sách phân vùng, phân vùng được chọn sẽ được đánh dấu màu đỏ.  6/ Nhấn "Next". Sau khi nhấp "Next", WinToUSB bắt đầu cài đặt Windows.  7/ Phải mất một thời gian để cài đặt. Sau khi cài đặt khởi động lại máy tính và thay đổi BIOS để khởi động từ ổ đĩa USB của bạn.
  8/ Cài đặt Windows bắt đầu và bạn phải hoàn thành tất cả các bước cài đặt. Bạn sẽ phải khởi động từ ổ đĩa USB của bạn nếu cài đặt Windows khởi động lại máy tính.

  • Sử dụng WinToUSB để cài đặt Windows:
  Bạn chuẩn bị đĩa cài đặt Windows CD / DVD, sử dụng WinToUSB để cài đặt Windows trên ổ đĩa USB, ổ cứng di động, flash USB của bạn như là một Windows To Go workspace.( Bạn tìm hiểu thêm Windows To Go trên trang chủ )

  - Kích vào file cài đặt WinToUSB. Thực hiện theo các bước trong hộp thoại thiết lập. Bạn sẽ có tùy chọn để chỉ định nơi để cài đặt WinToUSB.
  - Kết nối đến ổ cứng USB hoặc ổ đĩa flash vào máy tính với một copy của WinToUSB.
  - Vui lòng sử dụng các hướng dẫn sau đây để chuẩn bị các phân vùng trên ổ cứng đến USB. (Bạn không cần phải thực hiện bước này nếu bạn đang sử dụng một ổ đĩa flash USB để tạo Windows To Go, vì WinToUSB sẽ tự động định dạng ổ đĩa flash USB này trong step 4).

  + Booting both BIOS-based and UEFI-based computers: Covert ổ đĩa USB vào lược đồ phân vùng MBR sau đó tạo ra các phân vùng hệ thống và khởi động. Các phân vùng hệ thống phải được định dạng FAT32 và phân vùng khởi động phải được định dạng NTFS.
  + Booting BIOS-based computers: Covert ổ đĩa USB vào lược đồ phân vùng MBR sau đó tạo ra các phân vùng hệ thống và khởi động. Các phân vùng hệ thống có thể được FAT32 hoặc định dạng NTFS và phân vùng khởi động phải được định dạng NTFS. Các phân vùng hệ thống và phân vùng khởi động có thể cùng một phân vùng.
  + Booting UEFI-based computers: Covert ổ đĩa USB để GPT lược đồ phân vùng sau đó tạo ra các hệ thống phân vùng EFI (ESP) và phân vùng khởi động. Hệ thống phân vùng EFI phải được định dạng FAT32 và phân vùng khởi động phải được định dạng NTFS.

  Lời khuyên:
  + Các phân vùng khởi động đích phải là lớn hơn so với không gian sử dụng trên phân vùng khởi động nguồn 20%.
  + Nếu phân vùng hệ thống đích là định dạng FAT32, sau đó nó phải lớn hơn hoặc bằng 40 MB và nhỏ hơn hoặc bằng 32 GB.

  1/ Chạy WinToUSB với quyền quản trị ( run as administrator ).
  2/ Bỏ đĩa CD / DVD cài đặt Windows vào ổ đĩa của bạn. Khi các đĩa CD /DVD đã được nhận dạng bởi Windows, sau đó nhấp vào nút và chọn ổ đĩa CD / DVD trong danh sách thả xuống. Nếu ổ đĩa CD / DVD của bạn không được tìm nhận một cách chính xác bởi WinToUSB, bạn cần phải bấm vào nút Refresh chương trình để nhận được ổ đĩa CD / DVD.

  3/ WinToUSB quét và danh sách các hệ điều hành cài đặt. Nếu bạn thấy các phiên bản của Windows mà bạn muốn cài đặt, chọn nó, sau đó bấm vào nút "Next".  4/ Chọn ổ đĩa đích trong danh sách thả xuống. Nếu ổ đĩa USB của bạn không được tìm nhận một cách chính xác bởi WinToUSB, bạn cần phải bấm vào nút Refresh chương trình để nhận được ổ đĩa USB. WinToUSB sẽ tự động định dạng ổ đĩa đích nếu nó là một ổ đĩa flash USB.
  5/Chọn phân vùng khởi động và phân vùng hệ thống từ các danh sách phân vùng, phân vùng được chọn sẽ được đánh dấu màu đỏ.  6/ Nhấn "Next". Sau khi nhấp "Next", WinToUSB bắt đầu cài đặt Windows.  7/ Phải mất một thời gian để cài đặt. Sau khi cài đặt khởi động lại máy tính và thay đổi BIOS để khởi động từ ổ đĩa USB của bạn.
  8/ cài đặt Windows bắt đầu và bạn phải hoàn thành tất cả các bước cài đặt. Bạn sẽ phải khởi động từ ổ đĩa USB của bạn nếu cài đặt Windows khởi động lại máy tính.

  • Sử dụng WinToUSB nhân bản (sao chép) hệ điều hành Windows hiện tại của bạn vào USB, ổ cứng di động :

  - Click vào tập tin cài đặt WinToUSB. Thực hiện theo các bước trong hộp thoại thiết lập. Bạn sẽ có tùy chọn để chỉ định nơi để cài đặt WinToUSB.
  - Kết nối ổ cứng đến USB hoặc ổ đĩa flash vào máy tính với một copy của WinToUSB.
  - Vui lòng sử dụng các hướng dẫn sau đây để chuẩn bị các phân vùng trên ổ cứng đến USB. (Bạn không cần phải thực hiện bước này nếu bạn đang sử dụng một ổ đĩa flash USB để tạo Windows To Go, vì WinToUSB sẽ tự động định dạng ổ đĩa flash USB này trong bước 4).

  + Booting both BIOS-based and UEFI-based computers : Covert ổ đĩa USB vào lược đồ phân vùng MBR sau đó tạo ra các phân vùng hệ thống và khởi động. Các phân vùng hệ thống phải được định dạng FAT32 và phân vùng khởi động phải được định dạng NTFS.
  + Booting BIOS-based computers: Covert ổ đĩa USB vào lược đồ phân vùng MBR và tạo ra các phân vùng hệ thống và khởi động. Các phân vùng hệ thống có thể được FAT32 hoặc định dạng NTFS và phân vùng khởi động phải được định dạng NTFS. Các phân vùng hệ thống và phân vùng khởi động có thể cùng một phân vùng.
  +Booting UEFI-based computers: Covert ổ đĩa USB để GPT lược đồ phân vùng và tạo ra các hệ thống phân vùng EFI (ESP) và phân vùng khởi động. Hệ thống phân vùng EFI phải được định dạng FAT32 và phân vùng khởi động phải được định dạng NTFS.

  Lời khuyên:
  + Các phân vùng khởi động đích phải là lớn hơn so với không gian sử dụng trên phân vùng khởi động nguồn 20%.
  + Nếu phân vùng hệ thống đích là định dạng FAT32, sau đó nó phải lớn hơn hoặc bằng 40 MB và nhỏ hơn hoặc bằng 32 GB.
  + Ngành bởi tùy chọn bản sao ngành cho phép bạn sao chép tất cả các lĩnh vực từ phân vùng khởi động nguồn để khởi động phân vùng đích.

  1/ Chạy WinToUSB với quyền quản trị (run as administrator).
  2/ Nhấp vào nút , sau đó bấm vào nút "Next".  3/ Chọn ổ đĩa đích trong danh sách thả xuống. Nếu ổ đĩa USB của bạn không được công nhận một cách chính xác bởi WinToUSB, bạn cần phải bấm vào nút Refresh cho chương trình để nhận được ổ đĩa USB. WinToUSB sẽ tự động định dạng ổ đĩa đích nếu nó là một ổ đĩa flash USB.
  2/ Chọn phân vùng khởi động và phân vùng hệ thống từ các danh sách phân vùng, phân vùng được chọn sẽ được đánh dấu màu đỏ.  3/ Nhấn "Next". Sau khi nhấp "Next", một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện yêu cầu bạn nếu bạn muốn build một hình ảnh WinPE để tiếp tục. Nhấp vào "Yes".  4/ Sau khi build thành công hình ảnh WinPE, WinToUSB sẽ thông báo bạn phải khởi động lại máy tính, nhấn nút "Yes" để cho phép WinToUSB để khởi động lại máy tính của bạn.  5/ Phải mất một thời gian để sao chép. Sau khi nhân bản thành công khởi động lại máy tính và thay đổi BIOS để khởi động từ ổ đĩa USB của bạn.

  Tương thích với Windows 7 / 8 / 8.1 / 10.
  Hỗ trợ đa ngôn ngữ
  Trên đây mình đã hướng dẫn bạn cách sử dụng , phần mềm này có 3 phiên bản miễn phí, professinal và enterprise.
  Bản portable enterprise được đóng gói theo .paf , bạn click đúp và chọn nơi lưu phần mềm là xong.
  Chúc các bạn thành công !


  Bản cài đặt : fshare.vn/file/SWXN6LA996SA
  Bản Portable : fshare.vn/file/SGMH7CUY231K - fshare.vn/file/SGMH7CUY231K  Don't hate what you don't understand !
  WinToUSB Enterprise + Portable [ Cài Win vào USB ]
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Gia Lai
  Thành Viên Thứ: 238858
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  70

  Reply: WinToUSB Enterprise + Portable [ Cài Win vào USB ]

  Của e ổ cứng thì tải phần mềm đó hay khác vậy bác ? E bên topic kia nè,thks bác nhìu nhé

 3. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 302146
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3.122

  Reply: WinToUSB Enterprise + Portable [ Cài Win vào USB ]

  Trích Nguyên văn bởi imloveme Xem bài viết
  Của e ổ cứng thì tải phần mềm đó hay khác vậy bác ? E bên topic kia nè,thks bác nhìu nhé
  Ổ cứng đi động và USB thì bài này nhé