Các vị trí ứng tuyển:
1.Nhân viên phát triển ứng dụng NodeJS, Angular, NativeScript
2.Nhân viên Backend developer
3.Nhân viên phát triển ứng dụng trên Android
4.Nhân viên Thiết Kế
5.Nhân viên quản trị hệ thống

Mọi người tham khảo thêm thông tin tại đây nhé: goo.gl/tZaQT5