(Vô cùng xin lỗi cụ Nguyễn Trãi )
Từng nghe : Việc thoải mái cốt ở anh em
Quân chat cheat trước nên thanh lọc
Như cộng đồng blog ta từ trước
Vốn xưng nền văn hóa đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục yahoo, google cũng khác
Từ Email, Chat, Forum, Blog
bao đời xây vùng giải trí
Cùng Game, Mucsic online, News , Film
Mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy tiện ích có lúc khác nhau
Song sung sướng thằng nào cũng có
Cho nên: Viết nhảm viết nhiều nên thất bại;
Spam vớ vẩn phải vong thân;
Cửa blog xóa hết Spamer
Cổng Forum thẳng tay ban nick
Việc đã xem xét
Chứng cứ còn ghi.
Vừa rồi : Nhân mạng online cãi nhau phiền hà
Để trong cộng đồng anh em oán hận
Quân spamer thừa cơ gây loạn
Bọn cơ hội cố post cầu vinh
Nướng blog anh em trên ngọn lửa tồi tàn
Vùi văn hóa xuống dưới hầm đen tối
Dối anh em đủ muôn ngàn kế
Gây thù chuốc oán suốt mấy chục blog anh em
Bại văn hóa nát cả đất trời
Nặng chửi thề sạch không blog
Người bị ép post bài không cần đọc
Ngán thay những chữ cỏn còn
Kẻ bị đem vào trong comment
Khốn nỗi văn dốt chữ dát
Vét ảnh, săn bài copy rùi paste
Chốn chốn lưới giăng
Nhiễu anh em, bắt entry, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống văn hay chữ tốt
Nheo nhóc gây văn hóa chữ lùn
Thằng há miệng, đứa nhe răng
Spam, cheat thế bấy lâu nay chưa ngán
Nay “bóc tem”, mai “Hi” cứ loạn cào cào
Chân tay nào xóa nổi cho vừa?
Nặng nề những nổi tay chân
Tan tác cả nghề viết lách.
Độc ác thay, Forum không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, Blog không kể hết mùi
Lòng người căm hận,
Trời đất chẳng dung tha;
Ta đây : Blog BCT dấy nghĩa
Chốn an tĩnh nương mình
Ngẫm thù lớn há đội trời chung
Căm giặc spam thề không cùng sống
Đau lòng, nhức óc , chốc đã mười mấy bài post
Nếm mật nằm gai, há phải một vài comment
Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ
Những trằn trọc trong cơn mộng mị
Chỉ băn khoăn một nỗi đồi hồi
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên
Chính lúc spamer, virus đang mạnh
Lại ngặt vì: Blog hay như sao buổi sớm
Nhân tài post đỉnh cao như lá mùa thu,
Việc viết lách thiếu kẻ đỡ đần
Nơi comment thiếu người bàn bạc,
Tấm lòng cứu Net
Vẫn đăm đăm muốn tiến về cộng đồng blog
Cỗ xe cầu hiền
Thường chăm chắm còn dành một ít
Thế mà : Trông người, người càng vắng bóng
Mịt mù như nhìn chốn bể khơi
Tự anh em, anh em phải dốc lòng
Vội vã hơn cứu mấy em ngồi NET
Phần vì căm giận bọn spamer ngang dọc,
Phần vì lo cho blog nghèo nàn,
Khi hứng thú mất hết mấy tuần
Lúc khả năng chẳng còn 1 tẹo
Trời thử lòng trao ta mệnh lớn
Ta gắng sức trốn việc cơ quan
Anh em cộng đồng blog 4 cõi 1 nhà
Dựng modem thành cờ phấp phới
Admin, mod, member một lòng cứu rỗi
Hòa bài vào blog của ta
Thế trận xuất ra, lấy yếu chống mạnh
Lăm lăm mai phục, hở ra là ta delete
Trọn hay: Lấy blog hay để thắng spamer
Lấy châm chích để thay chửi rủa
Blog BCT sấm vang chớp giật
Forum NT chuột chẻ, màn hình bay
Máu mặt đã hăng, quân spam càng mạnh
tqv, VH nghe hơi mà mất vía
Chích, Loan , Gù nín thở cầu an
Thừa thắng đuổi dài, Blog lên lớp lớp
Nhảy sang comment, chiếm lại thế thượng phong
Blog chữ chảy thành sông, ý hay vang xa vạn dặm
Forum NT ban nick tầng tầng, khiếp sợ hãi hùng
Dẫn đầu spamer tqv : bị nhắc nhở
Củ chuối comment : Chích cũng chẳng tha
Thảo gù vào gỡ nguy
mà đám lửa cháy lại càng cháy
Em Loan vào cứu
Mà quân ta càng xóa lại càng hăng
Họ đành bó tay chịu thế bại vong
Cuối ngày sức cùng lực kiệt
Chẳng post mà lòng người đã khuất,
Ta đây mưu phạt tâm công,
Tưởng chúng biết lẽ ăn năn
Nên đã thay lòng đổi dạ
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính
Lại còn chuốc tội gây oan
Giữ ý kiến của một người
Gieo vạ cho bao nhiêu blog tốt
Tham thể hiện tài năng một lúc
Để cười cho cả cộng đồng
Bởi thế : Mấy thằng viết virus nhãi con
Tuyên chiến không ngừng
Đồ điên khùng vớ vẩn lăng nhăng
Gửi toàn đồ ôn dịch
Năm ấy tháng 10,
Quân ta chia 2 đường tiến đánh
Nào NAV, McAfee.
Ta trước đã điều binh thủ hiểm,
Chặt con virus nào ló ra
Sau lại chẹn đường,
Post reply chửi lại
Spam, Virus khiếp đảm thần kinh
Ra đi không ngoái đầu nhìn lại
Chẳng những mưu kế kỳ diệu
Cũng chưa thấy xưa nay
Blog trong sạch từ đây
Forum từ nay đổi mới
4 biển thái bình
Ngày ngày đọc Entry nhí nhảnh
Đêm đêm ngồi lụ cụ gõ comment
Bốn phương biển cả an lành
Ban chiếu duy tân khắp chốn
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay