Soạn bài Bánh chưng bánh giầy lớp 6

Soạn bài Bánh chưng bánh giầy lớp 6

I. Tìm hiểu chung
Thể loại: truyện truyền thuyết
Bố cục: gồm 3 phần
  • Phần 1: từ đầu đến chứng gián: ý định truyền ngôi của vua
  • Phần 2: tiếp theo đến hình tròn: Lang Liêu và các hoàng tử làm lễ vật
  • Phần 3: phần còn lại: giải thích tục lệ làm bánh chưng bánh giầy

II. Tìm hiểu chi tiết
1. Vua chọn người nối ngôi
- Vua cha đã già yếu
- Vua muốn chọn người nối ngôi, người vua chọn không nhất thiết là con trưởng
=> Người lo cho dân, cho nước, sáng suốt và tiến bộ

2. Cuộc thi tài
a. Các lang
- Làm cỗ thất hậu hỉnh, hấp dẫn, thật ngon
- Đi tìm của quý trên rừng, dưới biển
+ sơn hào hải vị
+ nem công chả phượng
=> Vua chỉ xem qua, không thuyết phục được vua
b. Lang Liêu
- Làm hai loại bánh hình tròn và vuông
- Bánh ngon và hấp dẫn
=> Là người thông minh, có tài, được truyền ngôi

III. Tổng kết
- Giải thích nguồn gốc của bánh chưng bánh giầy
- Phản ánh thành quả của nông nghiệp từ buổi dầu dựng nước
- Đề cao nghề nông, lao động, trồng lúc nước
- Thể hiện sự thờ kính trời đất, tổ tiên

Xem thêm: Soạn bài Trong lòng mẹ lớp 8 - Nguyên Hồng