dia ly 8

Chủ đề bài viết về download tải phần mềm, âm nhạc, bài hát game liên quan đến dia ly 8

Trang 1/7 1 2 3 4

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0,00 giây.

 1. Địa lí 8: Những nông sản nhiệt đới nào ở nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn Bài 32

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 giữa bài 32 SGK trang 115 địa lí 8: Những nông sản nhiệt đới nào ở nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:13 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:13 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 2. Địa lí 8: Hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu- thời tiết nước ta? Bài 32 SGK trang 116

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 giữa bài 32 SGK trang 116 địa lí 8: Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu- thời tiết nước ta? Các em...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:12 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:12 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 3. Địa lí 8: Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng khí hậu của từng mùa? Bài 32 SGK trang 116

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 32 SGK trang 116 địa lí 8: Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng khí hậu của từng mùa? Các em đã được học về đặc...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:10 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:10 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 4. Địa lí 8: Mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không?

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 32 SGK trang 116 địa lí 8: Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:09 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:09 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 5. Địa lí 8: Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh Bài 32 SGK trang 116

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 32 SGK trang 116 địa lí 8: Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh (theo số liệu bảng...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:07 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:07 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 6. Địa lí 8: Những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ bắc ra nam và giải thích Bài 31 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1giữa bài 31 SGK trang 111 địa lí 8: Dựa vào bảng 31.1, cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ bắc ra...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:06 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:06 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 7. Địa lí 8: Vì sao hai loại gió mùa trên lại có đặc tính ngược nhau như vậy Bài 31 SGK trang 111

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 giữa bài 31 SGK trang 111 địa lí 8: Vì sao hai loại gió mùa trên lại có đặc tính ngược nhau như vậy? Các em đã được học...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:05 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:05 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 8. Địa lí 8: Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn? Bài 31 SGK trang 111

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 31 SGK trang 111 địa lí 8: Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn? Các em đã được hoc về vị trí địa lý...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:03 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:03 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 9. Địa lí 8: Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 giữa bài 31 SGK trang 111 địa lí 8: Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:02 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:02 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 10. Địa lí 8: Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền nào? Bài 31 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 giữa bài 31 SGK trang 112 địa lí 8: Sự thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền nào? Vì sao? Các em đã...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:01 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:01 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 11. Địa lí 8: Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta làm là gì? Bài 31 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 31 SGK trang 113 địa lí 8: Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta làm là gì? Nét...

  Started by mikobum, 19-07-2018 09:00 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 09:00 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 12. Địa lí 8: Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền? Bài 31 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 31 SGK trang 113 địa lí 8: Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền? Các em đã được học về sự...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:58 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:58 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 13. Địa lí 8: Từ biên giới Việt – Lào đến Việt – Trung, ta phải vượt qua các dãy núi và các dòng sông lớn nào

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 30 SGK trang 109 địa lí 8: dựa vào hình 28.1 và hình 33.1 em hãy cho biết đi theo vĩ tuyến 22 0 B, từ biên giớ Việt –...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:35 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:35 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 14. Địa lí 8: Đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết, ta phải đi qua các cao nguyên nào? Bài 30 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 30 SGK trang 109 địa lí 8: Đi dọc kinh tuyến 108 0 Đ (hình 30.1), đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết, ta...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:33 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:33 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 15. Địa lí 8: Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào? Bài 30 SGK trang 109

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 30 SGK trang 109 địa lí 8: Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào? Các đèo lớn này có...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:32 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:32 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 16. Địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều? Bài 29 SGK

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1giữa bài 29 SGK trang 104 địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều? Các em...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:31 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:31 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 17. Địa lí 8: Vì sao hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của Việt Nam? Bài 29 SGK trang 104

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 giữa bài 29 SGK trang 104 địa lí 8: Vì sao hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của Việt Nam? Các em đã được học về những...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:22 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:22 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 18. Địa lí 8: Cho biết Trường Sơn Bắc theo hướng nào? Vị trí của đèo Ngang, đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân?

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 29 SGK trang 105 địa lí 8: Quan sát hình 28.1, cho biết Trường Sơn Bắc theo hướng nào? Vị trí của đèo Ngang, đèo...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:21 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:21 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 19. Địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cao nguyên Kon Tum, Play Ku, Đắc Lắc, Di Linh? Bài 29 SGK trang 105

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 giữa bài 29 SGK trang 105 địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cao nguyên Kon Tum, Play Ku, Đắc Lắc, Di Linh? Các em đã...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:20 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:20 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 20. Địa lí 8: Em thấy đồng bằng sông Hồng có hình dạng như thế nào? Bài 29 SGK trang 105

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 giữa bài 29 SGK trang 105 địa lí 8: Nhìn trên hình 29.3 em thấy đồng bằng sông Hồng có hình dạng như thế nào? Các em đã...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:18 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:18 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 21. Địa lí 8: So sánh hai dạng đồng bằng nêu trên (hình 29.2 và 29.3) Bài 29 SGK trang 105

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 giữa bài 29 SGK trang 105 địa lí 8: So sánh hai dạng đồng bằng nêu trên (hình 29.2 và 29.3) em trông thấy chúng giống...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:17 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:17 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 22. Địa lí 8: Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu? Bài 29 SGK trang 107

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 giữa bài 29 SGK trang 107 địa lí 8: Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu? Các em đã được...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:16 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:16 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 23. Địa lí 8: Tìm vị trí của vịnh Hạ Long, vịnh Cam Ranh, bãi biển Đồ Sơn, Sầm Sơn, Vũng Tàu, Hà Tiên?

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 8 giữa bài 29 SGK trang 107 địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 28.1 vị trí của vịnh Hạ Long, vịnh Cam Ranh, bãi biển Đồ Sơn,...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:15 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:15 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 24. Địa lí 8: Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực? Đó là những khu vực nào? Bài 29 SGK trang 108

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 29 SGK trang 108 địa lí 8: Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực? Đó là những khu vực nào? Các em đã được học về...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:13 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:13 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

 25. Địa lí 8: Địa hình đá vôi tập trung nhiều ở miền nào? Bài 29 SGK trang 108

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 29 SGK trang 108 địa lí 8: Địa hình đá vôi tập trung nhiều ở miền nào? Các em đã được học về cấu tạo của từng loại...

  Started by mikobum, 19-07-2018 08:12 AM
  dia ly 8
  • Trả lời: 0
  Bài mới: 19-07-2018 08:12 AM
  bởi mikobum  Tới bài mới nhất

  Diễn Đàn:
  Địa lý lớp 8

kết quả từ 1 tới 25 trên 174
Trang 1/7 1 2 3 4