PDA

Xem bản đầy đủ : Soạn văn lớp 9 ngắn gọn



 1. Soạn bài Bếp lửa - Bằng Việt lớp 9
 2. Soạn bài bàn về đọc sách ngữ văn 9
 3. Soạn bài Đồng chí lớp 9 - Chính Hữu
 4. Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh lớp 9 ngắn gọn
 5. Soạn bài Các phương châm hội thoại lớp 9 ngắn gọn
 6. Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh lớp 9 ngắn gọn
 7. Soạn bài Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh lớp 9 ngắn gọn
 8. Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình lớp 9 ngắn gọn
 9. Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) lớp 9 ngắn gọn
 10. Soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh lớp 9 ngắn gọn
 11. Soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh lớp 9 ngắn gọn
 12. Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em lớp 9 ngắn gọn
 13. Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) phần 2 lớp 9 ngắn gọn
 14. Soạn bài Xưng hô trong hội thoại lớp 9 ngắn gọn
 15. Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương lớp 9 ngắn gọn
 16. Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp lớp 9 ngắn gọn
 17. Soạn bài Sự phát triển của từ vựng lớp 9 ngắn gọn
 18. Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự lớp 9 ngắn gọn
 19. Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh lớp 9 ngắn gọn
 20. Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí lớp 9 ngắn gọn
 21. Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) lớp 9 ngắn gọn
 22. Soạn bài Truyện Kiều của Nguyễn Du lớp 9 ngắn gọn
 23. Soạn bài Chị em Thúy Kiều lớp 9 ngắn gọn
 24. Soạn bài Cảnh ngày xuân lớp 9 ngắn gọn
 25. Soạn bài Thuật ngữ lớp 9 ngắn gọn
 26. Soạn bài Miêu tả trong văn tự sự lớp 9 ngắn gọn
 27. Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích lớp 9 ngắn gọn
 28. Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều lớp 9 ngắn gọn
 29. Soạn bài Trau dồi vốn từ lớp 9 ngắn gọn
 30. Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán lớp 9 ngắn gọn
 31. Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự lớp 9 ngắn gọn
 32. Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn lớp 9 ngắn gọn
 33. Soạn bài Tổng kết từ vựng lớp 9 ngắn gọn
 34. Soạn bài Đồng chí lớp 9 ngắn gọn
 35. Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính lớp 9 ngắn gọn
 36. Soạn bài Kiểm tra về truyện trung đại lớp 9 ngắn gọn
 37. Soạn bài Tổng kết từ vựng (tiếp theo) lớp 9 ngắn gọn
 38. Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự lớp 9 ngắn gọn
 39. Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá lớp 9 ngắn gọn
 40. Soạn bài Tổng kết từ vựng (tiếp theo) phần 3 lớp 9 ngắn gọn
 41. Soạn bài Tập làm thơ tám chữ lớp 9 ngắn gọn
 42. Soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ lớp 9 ngắn gọn
 43. Soạn bài Ánh trăng lớp 9 ngắn gọn
 44. Soạn bài Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) lớp 9 ngắn gọn
 45. Soạn bài Làng lớp 9 ngắn gọn
 46. Soạn bài Chương trình địa phương phần tiếng Việt lớp 9 ngắn gọn
 47. Soạn bài Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm lớp 9 ngắn gọn
 48. Soạn bài Lặng lẽ Sa Pa lớp 9 ngắn gọn
 49. Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt lớp 9 ngắn gọn
 50. Soạn bài Người kể chuyện trong văn bản tự sự lớp 9 ngắn gọn
 51. Soạn bài Chiếc lược ngà lớp 9 ngắn gọn
 52. Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt lớp 9 ngắn gọn
 53. Soạn bài Cố Hương lớp 9 ngắn gọn
 54. Soạn bài Bàn về việc đọc sách lớp 9 ngắn gọn
 55. Soạn bài Khởi ngữ lớp 9 ngắn gọn
 56. Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp lớp 9 ngắn gọn
 57. Soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp lớp 9 ngắn gọn
 58. Soạn bài Tiếng nói của văn nghệ lớp 9 ngắn gọn
 59. Soạn bài Các thành phần biệt lập lớp 9 ngắn gọn
 60. Soạn bài Nghị luận một sự việc, hiện tượng trong đời sống lớp 9 ngắn gọn
 61. Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống lớp 9 ngắn gọn
 62. Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào kỉ mới lớp 9 ngắn gọn
 63. Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) lớp 9 ngắn gọn
 64. Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng đạo lí lớp 9 ngắn gọn
 65. Soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten lớp 9 ngắn gọn
 66. Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn lớp 9 ngắn gọn
 67. Soạn bài Chương trình địa phương (Phần tập làm văn) lớp 9 ngắn gọn
 68. Soạn bài Con cò lớp 9 ngắn gọn
 69. Soạn bài Luyện tập Liên kết câu và liên kết đoạn văn lớp 9 ngắn gọn
 70. Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ lớp 9 ngắn gọn