PDA

Xem bản đầy đủ : Hóa Học 1. Bảng tuần hoàn hoá học các nguyên tố Mendeleev
 2. Bài tập về Ancol - Phenol có đáp án môn Hóa Học
 3. Công thức tính nhanh bài tập hóa học
 4. Các bài luyện tập hóa 11
 5. Giai giup em mot so bai hsg lop 8
 6. Bài ca hóa trị Full đầy đủ lớp 8 9 dễ nhớ
 7. Nhiệt dung riêng của nước, đồng, sắt, không khí, nhôm là bao nhiêu
 8. Khối lượng riêng của sắt, thép, nước, nhôm, đồng, vàng, không khí là bao nhiêu
 9. Công thức cao su buna, cách điều chế cao su buna từ C2H5OH, glucozo, C4H4
 10. toluen + kmno4 + h2so4 hiện tượng
 11. Nước vôi trong là gì, ký hiệu hóa học
 12. Nước cường toan là gì, phương trình nước cường toan + AU, AG
 13. Công thức của rượu gạo, etylic, đơn chức, metylic, benzylic
 14. Phản ứng tráng gương của este, andehit fomic, glucozơ, saccarozo, ancol
 15. Công thức của ancol etylic, amoniac, axit lactic anilin, alanin, aspirin, axit oxalic
 16. Công thức của ancol etylic, axeton
 17. Cách tính số mol
 18. Nước javen là gì? Công thức hóa học và các phương trình phản ứng với
 19. Công thức của fructozo, glucozo, saccarozo - Phân biệt sự khác nhau giữa chúng
 20. Công thức của etanol, este, este metyl metacrylat
 21. Các axit mạnh và axit yếu thường gặp
 22. Tơ lapsan, enang, visco, capron, polieste thuộc loại nào, các loại tơ thường gặp
 23. Các chất điện li mạnh thường gặp
 24. Các chất điện li yếu thường gặp
 25. Cách cân bằng phương trình ion rút gọn
 26. Công thức của glixerol glyxin glycerin, giấm ăn
 27. Phương pháp tăng giảm khối lượng hóa học
 28. Cách tính electron hóa trị
 29. Công thức glixerol là gì? Phương trình glixerol với NaOH, Na, HNO3, Cu(OH)2, Br2, axit axetic, CuO, HCL
 30. Amino axit và cách giải một số bài tập về Amino axit nhanh
 31. Cách cân bằng phương trình hóa học nhanh
 32. Cách giải nhanh bài tập ancol
 33. Công thức vinylaxetilen, phương trình vinylaxetilen với H2, AgNo3, KMnO4, HCL
 34. Cách giải nhanh bài tập este
 35. Cách giải nhanh bài tập Kim Loại, Oxit Kim Loại, Bazo, muối tác dụng với Axit trong hóa học
 36. Cách giải nhanh bài tập hóa học Kim loại tác dụng với các dung dịch muối
 37. Bài tập về các hợp chất lưỡng tính trong hóa học và phương pháp giải nhanh