PDA

Xem bản đầy đủ : Địa Lý 1. Châu Úc gồm những nước nào - Danh sách các quốc gia châu Đại dương và thủ đô
 2. Châu Á tiếp giáp với châu lục nào, nằm ở bán cầu nào
 3. Châu Á có đủ các đới khí hậu vì sao?
 4. Châu Âu nằm ở bán cầu nào, tiếp giáp với châu lục và đại dương nào
 5. Địa hình châu Âu có đặc điểm gì? Địa lý lớp 5
 6. Châu Âu có các kiểu khí hậu nào?
 7. Địa lý lớp 7: Phân tích các biểu đồ hình 53.1 theo trình tự
 8. Các nước Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu gồm những nước nào
 9. Địa lý lớp 6: Trên trái đất có những lục địa nào? Lục địa nào có diện tích lớn nhất
 10. Địa lý 6: Đường đồng mức là những đường như thế nào?
 11. Địa lý 6: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa trang 65 SGK
 12. Địa lý 12: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
 13. Địa lý 12: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên
 14. Địa lý 12: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
 15. Địa lý 12: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
 16. Danh sách những tỉnh nước ta giáp với trung quốc
 17. Địa lý 7: Nêu tên các kiểu khí hậu Châu Âu. So sánh diện tích của các vùng có kiểu khí hậu đó
 18. Địa lý 7: Trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý
 19. Địa lý 7: Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa oxtraylia
 20. Địa lý 7: Châu Phi có mỗi trường nào. So sánh diện tích của các môi trường ở châu phi
 21. Địa lý 7: Nêu đặc điểm 3 miền địa hình ở tây và trung âu
 22. Địa lý 7: Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu đối với đời sống và sản xuất
 23. Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thế nào?
 24. Địa lý 7: Dân cư Bắc Mỹ phân bố như thế nào? Tại sao lại có sự phân bố như vậy?
 25. Nguyên nhân nào đã khiến các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “Thiên đàng xanh”
 26. Địa lý 7: Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu
 27. Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao
 28. Địa lý 7: Trình bày sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá ở châu Âu
 29. Địa lý 7: So sánh sự khác nhau giữa môi trường ôn đới hải dương và lục địa