PDA

Xem bản đầy đủ : Văn mẫu lớp 12 hay nhất 1. Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng chi tiết nhất
 2. Phân tích tình huống truyện độc đáo trong truyện ngắn "Vợ nhặt" của Kim Lân
 3. Tóm tắt Vợ chồng A Phủ ngắn gọn hay nhất
 4. Những cách mở bài Sóng – Xuân Quỳnh hay nhất (5 mở bài)
 5. Những cách kết bài Sóng – Xuân Quỳnh hay nhất (5 kết bài)
 6. Ý nghĩa nhan đề bài thơ Đoàn thuyền đánh cá
 7. Ý nghĩa nhan đề bài thơ Đồng chí - 2 đoạn văn phân tích
 8. Cảm nhận vẻ đẹp người lính Tây Tiến qua bài thơ “Tây Tiến” hay nhất - 4 bài văn mẫu ngắn gọn
 9. Cảm hứng lãng mạn trong bài thơ Tây Tiến hay nhất ngắn gọn - 3 bài văn
 10. Phân tích cảm nhận 14 câu thơ đầu bài “Tây Tiến” – Quang Dũng hay nhất ngắn gọn 3 bài văn mẫu
 11. Phân tích hình tượng hoa trong bài thơ Tây Tiến hay nhất ngắn gọn - 2 bài mẫu
 12. Cảm nhận vẻ đẹp người lính Tây Tiến đoạn 3
 13. Cảm nhận khổ thơ đầu “Tây Tiến” Quang Dũng hay nhất đầy đủ - 3 bài văn phân tích
 14. Phân tích cảm nhận đoạn 3 bài thơ “Tây Tiến” – Quang Dũng hay nhất - 3 bài văn
 15. Phân tích cảm nhận khổ 2, đoạn 2 bài thơ Tây Tiến hay nhất - 4 bài văn mẫu
 16. Cảm nhận khổ 4 bài thơ “Tây Tiến” hay nhất đầy đủ - 3 bài phân tích đoạn 4
 17. So sánh “Tây Tiến” và “Việt Bắc”: Vẻ đẹp của những đoàn quân ra trận
 18. So sánh Tây Tiến và Đồng chí để thấy được tuy có những điểm khác nhau nhưng có điểm chung là đều có tư...
 19. So sánh hình tượng người lính trong hai bài thơ “Tây Tiến” và “Đồng chí” đầy đủ hay
 20. Cảm nhận bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng lớp 12 hay nhất - 4 bài văn phân tích đầy đủ ngắn gọn
 21. Phân tích cảm hứng lãng mạn và bi tráng trong “Tây Tiến” - 3 bài văn hay nhất ngắn gọn
 22. So sánh bài thơ Tây Tiến và Đất nước của Quang Dũng và Nguyễn Khoa Điềm - 2 bài văn hay ngắn gọn
 23. So sánh bài thơ Tây Tiến và Từ ấy của Quang Dũng và Tố Hữu hay đầy đủ
 24. Những cách mở bài bài thơ Tây Tiến hay nhất - 6 mở bài
 25. Những cách kết bài bài thơ Tây Tiến hay nhất
 26. Phân tích tinh thần bi tráng trong bài thơ Tây Tiến
 27. Phân tích cảm nhận 8 câu đầu trong bài thơ Tây Tiến - 3 bài văn ngắn gọn hay nhất
 28. Vẻ đẹp ngôn ngữ thơ ca trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
 29. Cảm nhận bức tranh thiên nhiên trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng - 3 bài văn phân tích
 30. Cảm nhận vẻ đẹp người lính Tây Tiến liên hệ với người nông dân nghĩa sĩ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
 31. Cảm nhận sự hy sinh của người lính Tây Tiến - Phân tích để thấy sự vận động của hình tượng trữ tình
 32. Xuân Diệu quan niệm: Thơ là hiện thực, thơ là cuộc đời, thơ còn là thơ nữa Làm sáng tỏ qua Tây Tiến
 33. Phân tích 8 câu thơ đầu bài thơ Việt Bắc liên hệ với 9 câu đầu bài Đất nước để thấy điểm tương đồng
 34. Phân tích hai đoạn thơ chỉ ra sự vận động của cảm xúc trữ tình: Mình đi có nhớ những ngày..
 35. Có ý kiến cho rằng: “Đoạn thơ "Ta về mình có nhớ ta... ân tình thủy chung" giống một bức tranh tứ bình cổ
 36. Chứng minh: "Ta về mình có nhớ ta... ân tình thủy chung" vừa đậm đà màu sắc cổ điển, vừa mới mẻ hiện đại
 37. Phân tích cảm nhận đoạn thơ: "Những đường Việt Bắc của ta... đèn pha bật sáng như ngày mai lên"
 38. Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn thể hiện trong đoạn thơ: "Những đường Việt Bắc của ta...
 39. Nét đặc sắc trong phong cách thơ Tố Hữu thể hiện qua đoạn: "Mình về mình có nhớ ta... Cầm tay nhau biết"
 40. Phân tích cách sử dụng đại từ xưng hô "Mình- ta" trong bài thơ "Việt Bắc"- Tố Hữu
 41. Phân tích vẻ đẹp bức tranh tứ bình trong Việt Bắc - 2 bài văn đầy đủ hay nhất
 42. Phân tích sự vận động của hình tượng thiên nhiên trong bài thơ Việt Bắc qua 2 đoạn thơ
 43. Phân tích cảm nhận về tính dân tộc trong bài Việt Bắc - 3 bài văn hay nhất
 44. Cảm nhận khổ 5 bài thơ Việt Bắc - 4 bài văn phân tích đoạn 5 hay nhất
 45. Cảm nhận khổ 7 bài thơ Việt Bắc - 3 bài văn phân tích đoạn 7 hay nhất
 46. Cảm nhận 8 câu thơ đầu bài thơ Việt Bắc - 3 bài văn phân tích hay nhất
 47. Cảm nhận khổ 3 bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu - 3 bài văn phân tích đoạn 3 hay nhất
 48. Cảm nhận khổ 2 bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu - 3 bài thơ phân tích đoạn 2 hay nhất
 49. Cảm nhận về khổ 9 bài thơ Việt Bắc - 3 bài thơ phân tích đoạn 9 hay nhất
 50. Cảm nhận khổ 6 bài thơ “Việt Bắc” - 2 bài văn phân tích đoạn 6 Việt Bắc của Tố Hữu hay nhất
 51. Cảm nhận bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc - 4 bài văn bình giảng phân tích hay nhất
 52. Phân tích lòng yêu nước trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu - 3 bài văn cảm nhận hay lớp 12
 53. Cảm nhận 9 câu đầu bài thơ “Đất Nước” - Nguyễn Khoa Điềm - 3 bài văn phân tích hay nhất
 54. Cảm nhận về bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm đầy đủ hay nhất 3 bài văn
 55. Phân tích tư tưởng đất nước của nhân dân trong bài thơ Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
 56. Cảm nhận hình tượng đất nước trong bài thơ đất nước
 57. Đất nước của nhân dân là tư tưởng không mới nhưng trong cảm nhận và biểu đạt của Nguyễn Khoa Điềm
 58. Phân tích sự thống nhất và vận động của cảm xúc trữ tình qua hai đoạn thơ Đất nước
 59. Chế Lan Viên quan niệm "Thơ không chỉ đưa ru mà còn thức tỉnh”, đoạn thơ sau thức tỉnh anh chị điều chi
 60. Phân tích hình ảnh nhân vật trữ tình trong bài thơ "Đò Lèn"- Nguyễn Duy - 3 bài văn hay
 61. Những đóng góp mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm khi viết về đất nước trong 9 câu thơ đầu đoạn trích "Đất nước"
 62. Cảm nhận hình ảnh người bà trong bài thơ Đò Lèn Nguyễn Duy - 3 bài văn phân tích hay
 63. Nét nổi bật trong thơ Nguyễn Duy chính là tác phẩm vừa chứa đựng cảm xúc chân thành - 2 bài văn
 64. Cảm nhận “Tây Tiến” và liên hệ với “Đây thôn Vĩ Dạ” - 2 bài văn hay nhất ngắn gọn
 65. Cảm nhận khổ 4 bài thơ “Việt Bắc” hay nhất - 4 bài thơ phân tích đoạn 4 chi tiết
 66. Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng sóng trong bài thơ Sóng - Xuân Quỳnh - 4 bài văn phân tích hay nhất
 67. Sóng đã thể hiện tình yêu truyền thống như tình yêu muôn đời hay tình yêu hiện đại - Sóng - Xuân Quỳnh
 68. 3 bài văn phân tích khổ 1,2 và 2 khổ thơ cuối Sóng - Xuân Quỳnh để thấy sự vận động của cảm xúc trữ tình
 69. Cảm nhận hình tượng sóng và em trong bài thơ Sóng - 3 bài văn hay nhất chi tiết
 70. Thích một bài thơ là thích một cách nhìn, cách cảm, cách nghĩ, xét đến cùng là thích một con người - Sóng
 71. Chứng minh: Muôn đời, thơ vẫn là chuyện rút ruột rút gan mình ra mà viết qua bài thơ Sóng - 2 bài văn
 72. Cảm nhận bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh - 4 bài thơ phân tích bài sóng hay nhất
 73. Cảm nhận khổ 5 6 bài thơ Sóng Xuân Quỳnh - 3 bài văn phân tích hay nhất
 74. Cảm nhận hai khổ đầu bài thơ Sóng – Xuân Quỳnh - 3 bài phân tích 2 đoạn thơ đầu
 75. Cảm nhận khổ 3 và 4 bài “Sóng” Xuân Quỳnh - 3 bài thơ phân tích hay nhất
 76. Cảm nhận về khổ thơ 5,6,7 bài thơ “Sóng” - 2 bài văn phân tích hay chi tiết
 77. Cảm nhận về khổ 7 8 9 bài thơ Sóng – Xuân Quỳnh - 2 bài văn hay chi tiết
 78. Cảm nhận hai khổ cuối bài “Sóng” - 2 bài văn phân tích 2 đoạn cuối hay nhất - Xuân Quỳnh
 79. Liên hệ bài thơ “Sóng” và “Đây thôn Vĩ Dạ” - 2 bài văn mẫu hay nhất - Xuân Quỳnh - Hàn Mạc Tử
 80. So sánh “Sóng” và “Vội vàng” - 2 bài văn liên hệ hay nhất - Xuân Quỳnh vs Xuân Diệu
 81. Cảm nhận hình tượng sóng và khát vọng tình yêu trong bài thơ Sóng - 2 bài văn hay chi tiết
 82. Cảm nhân vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ qua hình tượng sóng - 2 bài văn hay nhất
 83. Cảm nhận về hình tượng Lorca trong “Đàn ghi – ta của Lorca” – Thanh Thảo - 2 bài văn hay
 84. 2 bài văn phân tích hình tượng cây đàn, tiếng đàn trong “Đàn ghi ta của Lorca” - Thanh Thảo
 85. Trong thơ cổ điển, nghĩa thường đến đúng hẹn, Trong một bài thơ hiện đại, nghĩa thường đến trễ giờ
 86. Cảm nhận về hình tượng người lái đò sông Đà - 3 bài văn hay nhất phân tích
 87. Cảm nhận hình tượng sông Đà qua “Người lái đò sông Đà”
 88. Cảm nhận về đoạn văn sau:" Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá... tan xác ở khuỷnh sông dưới"
 89. Phân tích hình tượng sông Đà trong đoạn văn sau: “Còn xa lắm mới đến thác dưới...hạ bộ người lái đò”
 90. Phân tích vẻ đẹp người lái đò trong đoạn văn liên hệ vẻ đẹp hình tượng Huấn Cao trong Chữ người tử tù
 91. Cảm nhận vẻ đẹp sông Đà trong đoạn văn liên hệ cảnh cho chữ trong Chữ người từ tù chỉ ra nét nghệ thuật
 92. Cảm nhận hai đoạn văn Người lái đò sông đà, từ đó chỉ ra điểm chung và nét riêng trong vẻ đẹp sông Đà
 93. Chứng minh phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân qua 2 đoạn văn Người lái đò sông Đà
 94. Phân tích hình tượng người lái đò trong hai đoạn văn chỉ ra sự ổn định và phát triển trong cách tiếp cận
 95. Phân tích chất vàng mười trong người lái đò sông Đà - 3 bài văn hay nhất
 96. Cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương trong “Ai đã đặt tên cho dòng sông” – 2 bài văn phân tích hay nhất
 97. Phân tích vẻ đẹp sông Hương trong lòng thành phố Huế
 98. Cảm nhận bài “Ai đã đặt tên cho dòng sông” - 3 bài phân tích hay nhất chi tiết - Hoàng Phủ Ngọc Tường
 99. Phân tích sự thống nhất trong cách cảm nhận và cách nhìn của tác giả về sông Hương của Huế
 100. Cảm nhận 2 đoạn văn, chỉ ra điểm chung và nét riêng trong vẻ đẹp sông Hương - Ai đã đặt tên cho dòng sông
 101. Phân tích với Hoàng Phủ Ngọc Tường, sông Hương “là người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở”
 102. Liên hệ so sánh sông Hương và sông Đà chỉ ra điểm chung và nét riêng trong vẻ đẹp của hai dòng sông
 103. Cảm nhận vẻ đẹp sông Hương trong đoạn văn liên hệ vẻ đẹp sông Đà và phong cách nghệ thuật tác giả
 104. Cảm nhận vẻ đẹp sông Hương liên hệ Đây thôn vĩ dạ chỉ rà điểm gặp gỡ và sự khác biệt
 105. "Sông Hương vừa mang vẻ đẹp nổi bật ở cảnh sắc thiên nhiên, vừa mang vẻ đẹp bề sâu trầm tích văn hóa
 106. Cái tôi trữ tình của Hoàng Phủ Ngọc Tường trong "Ai đã đặt tên cho dòng sông" - 2 bài văn phân tích hay
 107. 3 bài văn hay Phân tích diễn biến tâm lý, hành động nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân
 108. 3 bài văn hay Phân tích hình tượng nhân vật Mị Trong truyện Vợ chồng A Phủ chi tiết
 109. phân tích diễn biến tâm lý, hành động Mị trong đêm đông cởi trói cho A Phủ - 2 bài văn
 110. Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân và mùa đông -2 bài văn hay nhất
 111. Phân tích cảnh Mị cắt dây cởi trói cho A Phủ - 2 bài văn hay nhất trong Vợ chồng A Phủ
 112. Phân tích và so sánh nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân và đêm đông cởi trói cho A Phủ
 113. Phân tích giá trị nhân đạo của “Vợ chồng A Phủ” - Tô Hoài - 3 bài văn hay nhất chi tiết
 114. Phân tích tiếng sáo trong Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài - 3 bài văn hay nhất chi tiết
 115. Phân tích nhân vật A Phủ trong “Vợ chồng A Phủ” hay nhất
 116. Cảm nhận cảnh đẹp Tây Bắc, bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong “Vợ chồng A Phủ”
 117. Phân tích chi tiết nắm lá ngón trong “Vợ chồng A Phủ”
 118. Phân tích chi tiết chất hiện thực và trữ tình trong “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài
 119. Phân tích hình ảnh A Phủ trong đêm được cỏi trói và bị thống lý Pá Tra phạt vạ
 120. Phân tích cảnh đêm tình mùa xuân đó là bức tranh đất trời Tây Bắc hay bức tranh xuân của tâm hồn Mị
 121. Phân tích nhân vật Mị trong Vợ Chồng A Phủ, khi về làm dâu và khi cởi trói cho A Phủ
 122. Phân tích sự hồi sinh của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân liên hệ nhân vật Chí phèo - 2 bài văn
 123. Phân tích cái ác của Pá Tra và liên hệ cái xấu trong Hạnh phúc của một tang gia
 124. PHân tích hình tượng tiếng sáo và nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân
 125. Phân tích hình tượng ngọn lửa trong đoạn văn tả cảnh đêm đông Mị cắt dây mây cởi trói cho A Phủ. Từ đó ch
 126. Những khám phá riêng của Tô Hoài về thân phận người phụ nữ trong "Vợ chồng A Phủ"
 127. Tô Hoài cho rằng: Ngay trong văn xuôi cần phải đượm hồn thơ, có như thế, văn xuôi mới trong sáng cất cao
 128. Phân tích và so sánh người vợ nhặt trước và sau khi về làm vợ - 3 bài văn hay nhất
 129. Phân tích nhân vật bà cụ Tứ từ tối hôm trước đến sáng hôm sau - 3 bài văn hay Vợ Nhặt
 130. 3 bài văn Phân tích nhân vật Tràng để làm rõ sự thay đổi của nhân vật trong Vợ Nhặt của Kim Lân
 131. Cảm nhận 2 đoạn văn sau để thấy sự vận động trong tư tưởng trong Vợ Nhặt của Kim Lân
 132. PHân tích nhân vật bà cụ tư qua hai chi tiết để làm rõ sự thay đổi của nhân vật - Vợ Nhặt
 133. Phân tích nhân vật Tràng qua hai chi tiết để làm rõ sự thay đổi trước và sau khi nhặt vợ
 134. Viết bài văn với chủ đề: “Vợ nhặt” - Bài ca về sự sống lớp 12 hay
 135. Làm sáng tỏ ý kiến: Dựng được một tình huống đặc sắc là vấn đề sống còn với người viết truyện ngắn
 136. Phân tích tình huống truyện Vợ nhặt: Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát v
 137. Tinh thần nhân đạo trong Vợ Nhặt của nhà văn không nằm ngoài những phát hiện sâu sắc
 138. Thiên chức của nhà văn là suốt đời đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người
 139. Trong mỗi tác phẩm truyện bao giờ cũng có hai câu chuyện: một chuyện kể cuộc đời và một chuyện kể nhà văn
 140. Nhà văn tồn tại ở trên đời trước hết là để làm công việc như kẻ nâng giấc cho những người cùng đường
 141. 3 bài văn Phân tích nhân vật Tnu trong Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành hay nhất lớp 12
 142. Phân tích nhân vật Tnu trong Rừng Xà Nu thông qua 2 ý kiến Vẻ đẹp nổi bật của Tnu là vẻ đẹp của con người
 143. Vẻ đẹp sử thi của hình tượng rừng xà nu trong “Rừng xà nu” – Nguyễn Trung Thành
 144. Phân tích hình tượng làng Xô Man để thấy sự vận động của hình tượng trong Rừng xà nu lớp 12
 145. Lý giải Trong Rừng xà nu, cụ Mết dặn dò : “Chúng nó cầm súng thì mình phải cầm giáo
 146. Phân tích hình tượng Rừng xà nu qua hai chi tiết, từ đó làm rõ sự vận động của hình tượng
 147. Làm sáng tỏ ý kiến: Viết truyện ngắn, quan trọng là mở đầu và kết thúc" qua Rừng xà nu
 148. 3 bài văn Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài - Chiếc thuyền ngoài xa hay nhất
 149. Phân tích nhân vật Phùng trong “Chiếc thuyền ngoài xa” – Nguyễn Minh Châu - 2 bài văn hay
 150. Phân tích ý nghĩa trong sự thay đổi của nhân vật Phùng qua 2 đoạn trong Chiếc thuyền ngoài xa lớp 12
 151. Phân tích nhân vật Đẩu để thấy sự thay đổi của nhân vật trước và sau khi nghe chuyện người đàn bà
 152. Phân tích nhân vật để thấy sự thay đổi của nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa
 153. Thiên chức của Nguyễn Minh Châu khi miêu tả hình tượng người đàn bà hàng chài là gì
 154. Phân tích cuộc đối thoại giữa hồn và xác để làm rõ bi kịch tha hóa của hồn Trương Ba
 155. Phân tích cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và người thân lớp 12
 156. Phân tích cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích
 157. Phân tích bi kịch tha hóa của Hồn Trương Ba, liên hệ bi kịch tha hóa của Chí Phèo
 158. Làm sáng tỏ: Mọi đổi mới văn học đều bắt đầu từ đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người
 159. Phân tích Hồn trương ba da hàng thịt làm rõ ý kiến: Khi một nhà văn xuất hiện, đòi hỏi anh ta có mang đến
 160. Phân tích Hồn Trương Ba da hàng thịt làm rõ: Văn học không phải đạo đức mà là sự ăn năn về đạo đức
 161. Phân tích nhân vật cô Hiền trong Một người Hà Nội từ đó hiểu vì sao gọi nhân vật là Hạt Bụi Vàng
 162. Phân tích đặc sắc nghệ thuật của “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải lớp 12
 163. Phân tích những đổi mới của văn xuôi sau 1975 qua "Một người Hà Nội" của Nguyễn Khải lớp 12
 164. So sánh nhân vật A Phủ và Tnu Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài, Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành
 165. Cảm nhận sức sống nhân vật Mị trong “Vợ chồng A Phủ” và người vợ nhặt trong “Vợ nhặt” liên hệ
 166. Nhà văn không có quyền nhìn sự thật một cách giản đơn và nhà văn cần phấn đấu đào xới bản chất con người
 167. Bình luận ý kiến: "Mỗi thời đại đều có một lối kể chuyện của riêng mình"
 168. Phân tích tình huống truyện trong “Chiếc thuyền ngoài xa” hay nhất lớp 12
 169. Dàn ý phân tích bài thơ “Tây Tiến” khổ 3 chi tiết đầy đủ nhất
 170. Dàn ý phân tích bài thơ “Tây Tiến” khổ 1 chi tiết đầy đủ đoạn 1
 171. Dàn ý phân tích khổ 4 “Tây Tiến” chi tiết đầy đủ đoạn 4
 172. Sóng đã thể hiện tình yêu truyền thống như tình yêu muôn đời - Sóng đã thể hiện tình yêu hiện đại như tìn
 173. Giá trị nội dung nghệ thuật Tây Tiến chi tiết đầy đủ lớp 12
 174. Các dạng đề thi, đề kiểm tra Vợ Chồng A Phủ thường gặp nhất
 175. Sơ đồ tư duy Vợ nhặt chi tiết đầy đủ nhất: nhân vật Tràng, bà cụ Tứ, vợ Tràng
 176. Cảm hứng chủ đạo trong bài thơ Tây Tiến, mạch cảm xúc bài thơ Tây Tiến
 177. Những cách mở bài so sánh liên hệ Việt Bắc với Tây Tiến hay nhất
 178. Tây Tiến ở đâu tỉnh nào, hoàn cảnh ra đời của bài thơ Tây Tiến, hoàn cảnh sáng tác Tây Tiến của Quang Dũn
 179. Sơ đồ tư duy “Sóng” chi tiết đầy đủ nhất - Xuân Quỳnh
 180. Tây Tiến có thể liên hệ với bài nào
 181. Sơ đồ tư duy Tây Tiến chi tiết đầy đủ nhất lớp 12: hình tượng người lính, bức tranh thiên nhiên
 182. Sơ đồ tư duy Chiếc thuyền ngoài xa chi tiết lớp 12
 183. Sơ đồ tư duy Việt Bắc - Tố Hữu chi tiết đầy đủ lớp 12
 184. Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ chi tiết đầy đủ nhất lớp 12: nhân vật Mị, A Phủ,
 185. Dàn ý‎ phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ chi tiết đầy đủ nhất
 186. Dàn ‎ý chi tiết tiếng sáo trong Vợ chồng A Phủ chi tiết đầy đủ lớp 12
 187. Dàn ý‎ giá trị hiện thực của Vợ chồng A Phủ chi tiết đầy đủ lớp 12
 188. Dàn ‎ý giá trị nhân đạo của Vợ chồng A Phủ
 189. Dàn ‎ý màu sắc Tây Bắc trong Vợ chồng A Phủ chi tiết đầy đủ nhất
 190. Dàn ‎ý Tính dân tộc trong Việt Bắc – biểu hiện của tính dân tộc trong Việt Bắc chi tiết đầy đủ
 191. 5 cách mở bài cho Ai đã đặt tên cho dòng sông hay nhất