PDA

Xem bản đầy đủ : Địa lý lớp 10 1. Địa lý 10: Trong bản đồ địa lí có những kí hiệu nào Bài 2 SGK trang 9
 2. Địa lý 10: Chứng minh phương pháp kí hiệu không những nêu được tên và vị trí mà cả chất lượng Bài 2 SGK
 3. Địa lý 10: Cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động thể hiện đặc điểm nào của gió bão Bài 2 SGK
 4. Địa lý 10: Cho biết các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng phương pháp nào Bài 2 SGK trang 13
 5. Địa lý 10: Ở hình 2.2 các đối tượng được thể hiện bằng các phương pháp nào Bài 2 SGK trang 14
 6. Địa lý 10: Cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động thể hiện đặc điểm nào hình 2.3 Bài 2 SGK
 7. Địa lý 10: Cho ví dụ về các ngành có sử dụng bản đồ Bài 3 SGK trang 15
 8. Địa lý 10: Nêu tác dụng của bản đồ trong học tập Bài 3 SGK trang 16
 9. Địa lý 10: Chứng minh bản đồ sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hằng ngày Bài 3 SGK trang 16
 10. Địa lý 10: Cho biết chế độ nước sông thể hiện bằng bản đồ nào Bài 3 SGK trang 16
 11. Địa lý 10: Thực hành: Xác định các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý Bài 4 SGK trang 17
 12. Địa lý 10: Dựa vào hình 5.2 hãy cho biết hình dạng quỹ đạo và hướng chuyển động của các hành tinh Bài 5
 13. Địa lý 10: Vũ trụ, hệ mặt trời là gì? Hiểu biết về Trái Đất trong hệ mặt trời Bài 5 SGK trang 21
 14. Địa lý 10: Trình bày hệ quả chuyển động xoay quanh trục Trái Đất Bài 5 SGK trang 21
 15. Địa lý 10: Dựa vào biểu đồ các múi giờ hãy tính ngày và giờ ở Việt Nam Bài 5 SGK trang 21
 16. Địa lý 10: Từ hình 6.1, xác định khu vực xảy ra hiện tượng mặt trời lên thiên đỉnh 2 lần mỗi năm Bài 6
 17. Địa lý 10: Giải thích câu: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối Bài 6
 18. Địa lý 10: Sự thay đổi của các mùa có tác động đến cảnh quan thiên nhiên thế nào Bài 6 SGK trang 24
 19. Địa lý 10: Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ quay quanh mặt trời thì có ngày và đêm không Bài 6
 20. Địa lý 10: Mô tả cấu trúc của Trái Đất qua hình 7.1 Bài 7 SGK trang 25
 21. Địa lý 10: Cho biết sự khác nhau giữa lớp vỏ đại dương và lớp vỏ lục địa qua hình 7.2 Bài 7 SGK trang 26
 22. Địa lý 10: Cho biết lớp manti cấu tạo bao nhiêu tầng và giới hạn mỗi tầng Bài 7 SGK trang 26
 23. Địa lý 10: Từ hình 7.3 cho biết 7 mảng kiến tạo lớn là 7 mảng nào Bài 7 SGK trang 27
 24. Địa lý 10: Quan sát hình 7.4 nêu ra hai cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo Bài 7 SGK trang 28
 25. Địa lý 10: Dựa vào hình 7.1 so sánh các lớp cấu tạo của Trái Đất Bài 7 SGK trang 28
 26. Địa lý 10: Nêu những nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng Bài 7 SGK trang 28
 27. Địa lý 10: Nêu mối quan hệ sự chuyển dịch mảng kiến tạo với việc hình thành dãy núi uốn nếp Bài 8
 28. Địa lý 10: Nội lực là gì, nguyên nhân sinh ra nội lực Bài 8 SGK trang 31
 29. Địa lý 10: Vận động kiến tạo và tác động của chúng lên bề mặt Trái Đất Bài 8 SGK trang 31
 30. Địa lý 10: Kể tên một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, gió và sóng biển Bài 9 SGK trang 37
 31. Địa lý 10: Bóc mòn là gì, kể tên một số địa hình do bóc mòn tạo thành Bài 9 SGK trang 37
 32. Địa lý 10: Phân tích mối quan hệ quá trình phong hóa, vận chuyển và bồi tụ Bài 9 SGK trang 37
 33. Địa lý 10: Nhận xét sự phân bố của các vành đai núi lửa, động đất và vùng núi trẻ Bài 10 SGK trang 38
 34. Địa lý 10: Xác định vành đai động đất núi lửa, vùng núi trẻ trên Trái Đất ở hình 10 Bài 10 SGK trang 38
 35. Địa lý 10: Trình bày biên độ nhiệt trung bình năm theo vĩ độ Bài 11 SGK trang 43
 36. Địa lý 10: Nêu sự phân bố của các khối khí, frong theo trình tự từ cực Bắc đến Nam Bài 11 SGK trang 43
 37. Địa lý 10: Cho biết vai trò của khí quyển đối với đời sống trên Trái Đất Bài 11 SGK trang 43
 38. Địa lý 10: Hình 11.4 phân tích mối quan hệ hướng phơi sườn núi với góc nhập xạ Bài 11 SGK trang 43
 39. Địa lý 10: Dựa hình 11.3 nhận xét sự thay đổi biên độ nhiệt các điểm nằm vĩ tuyến 52 độ B Bài 11 SGK
 40. Địa lý 10: Quan sát bảng 11 hãy nhận xét và giải thích Bài 11 SGK trang 42
 41. Địa lý 10: Cho biết tác dụng của lớp ôdôn đối với sinh vật, sức khỏe con người Bài 11 SGK trang 39
 42. Địa lý 10: Hình 12.2 và 12.5 hãy trình bày và giải thích hoạt động gió biển, gió đất và gió phơn Bài 12
 43. Cho hình 12.2 và hình 12.3 Trình bày hoạt động gió mùa ở Nam Á và Đông Nam Á Bài 12 SGK trang 48
 44. Địa lý 10: Cho hình 12.1 trình bày hoạt động gió Tây ôn đới và gió Mậu dịch Bài 12 SGK trang 48
 45. Địa lý 10: Nêu nguyên nhân làm thay đổi khí áp Bài 12 SGK trang 48
 46. Địa lý 10: Cho hình 12.5 nêu ảnh hưởng gió sườn tây khi sang gió sườn đông Bài 12 SGK trang 48
 47. Địa lý 10: Cho hình 12.4 trình bày sự hoạt động của gió biển và gió đất Bài 12 SGK trang 47
 48. Địa lý 10: Cho hình 14.1 kể tên một số khu vực có chế độ gió mùa Bài 12 SGK trang 45
 49. Địa lý 10: Hình 13.2 trình bày tình hình phân bố lượng mưa trên các lục địa vĩ tuyến 30 độ B Bài 13 SGK
 50. Địa lý 10: Hình 13.1 trình bày phân tích lượng mưa thay đổi theo vĩ độ Bài 13 SGK trang 52
 51. Địa lý 10: Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa Bài 13 SGK trang 52
 52. Địa lý 10: Hình 13.2 trình bày giải thích tình hình mưa các lục địa vĩ tuyến 40 độ B Bài 13 SGK trang 52
 53. Địa lý 10: Hình 13.1 giải thích tình hình phân bố mưa ở các khu vực xích đạo, chí tuyến Bài 13 SGK
 54. Địa lý 10: Vì sao vùng ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm vĩ độ như nước ta Bài 13 SGK
 55. Địa lý 10: Từ bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất xác định từng phạm vi của các đới khí hậu Bài 14 SGK
 56. Địa lý 10: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu Bài 14 SGK trang 55
 57. Địa lý 10: Những nhân tố ảnh hưởng chế độ nước sông Bài 15 SGK trang 58
 58. Địa lý 10: Chứng minh nước trên Trái Đất tham gia vào nhiều vòng tuần hoàn Bài 15 SGK trang 58
 59. Địa lý 10: Ở các khu vực các con sông rừng phòng hộ luôn được trồng, vì sao Bài 15 SGK trang 57
 60. Địa lý 10: Từ bản đồ tự nhiên Việt Nam vì sao mực nước sông trên các con sông ở miền trung lên rất nhanh
 61. Địa lý 10: Cho ví dụ minh họa về mối quan hệ chế độ nước sông và chế độ mưa Bài 15 SGK trang 56
 62. Địa lý 10: Hình 15 trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất Bài 15 SGK
 63. Địa lý 10: Hình 16.2, cho biết chí tuyến bờ lục địa nào có khí hậu nóng ẩm mưa nhiều Bài 16 SGK trang 62
 64. Địa lý 10: Hình 16.1, 16.2, 16.3 nhận xét mặt trăng so Trái Đất, Mặt Trời các ngày triều cường Bài 16 SGK
 65. Địa lý 10: Nguyên nhân hình thành sóng biển, sóng thần, tác hại sóng thần Bài 16 SGK trang 62
 66. Địa lý 10: Hình 16.4 chứng minh sự đối xứng nhau dòng biển nóng và dòng biển lạnh Bài 16 SGK trang 61
 67. Địa lý 10: Hình 16.3 cho biết các ngày dao động thủy triều nhỏ nhất ở Trái Đất thì thấy Mặt Trăng thế nào
 68. Địa lý 10: Hình 16.1, 16.2 cho biết ngày có thủy triều lớn nhất ở Trái Đất thấy Mặt Trăng thế nào Bài 15
 69. Địa lý 10: Trình bày vai trò của từng nhân tố trong việc hình thành đất Bài 17 SGK trang 65
 70. Địa lý 10: Phân biệt các vật thể tự nhiên: đá, nước, sinh vật dựa vào cái gì Bài 17 SGK trang 65
 71. Địa lý 10: Nêu khái niệm và đặc trưng cơ bản của đất Bài 17 SGK trang 65
 72. Địa lý: Tác động của con người trong sản xuất nông, lâm nghiệp làm biến đổi tính chất đất Bài 17 SGK
 73. Địa lý 10: Tác động sinh vật việc hình thành các loại đất khác gì so với tác động đá mẹ, khí hậu Bài 17
 74. Địa lý 10: Các kiểu khí hậu khác nhau trên Trái Đất góp phần vào hình thành đất không Bài 17 SGK trang 64
 75. Địa lý 10: Ảnh hưởng đá mẹ đến đặc điểm của đất ra sao? Ví dụ minh họa Bài 17 SGK trang 64
 76. Địa lý 10: Từ vị trí lớp phủ thổ nhưỡng nêu vai trò lớp phủ thổ nhưỡng đối với hoạt động sản xuất Bài 17
 77. Địa lý 10: Tìm những nguyên nhân có thể dẫn đến tuyệt chủng một số loại sinh vật Bài 18 SGK trang 68
 78. Địa lý 10: Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển, phân bố của sinh vật Bài 18 SGK trang 68
 79. Địa lý 10: Sinh quyển là gì? Sinh vật có phân bố đều trong chiều dày sinh quyền không Bài 18 SGK trang 68
 80. Địa lý 10: Ví dụ chứng tỏ thực vật ảnh hưởng đến sự phân bố của động vật Bài 18 SGK trang 68
 81. Địa lý 10: Hình 18 nhiệt độ giảm và lượng mưa thay đổi theo độ cao tạo nên vành đai thực vật ở núi An Pơ
 82. Địa lý 10: Hình 19.1, 19.2 cho biết dọc theo kinh tuyến 80 độ Đ có những thảm thực vật nào Bài 19 SGK
 83. Địa lý 10: Nguyên nhân gây ra sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao Bài 19 SGK trang 73
 84. Địa lý 10: Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ Bài 19 SGK trang 73
 85. Địa lý 10: Hình 19.1 sườn tây dãy Cap-ca từ chân núi lên đỉnh núi có vành đai thực vật nào Bài 19 SGK
 86. Địa lý 10: Hình 19.1, 19.2 thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi vĩ tuyến nào
 87. Địa lý 10: Cho ví dụ về hậu quả xấu do tác động con người gây ra môi trường Bài 20 SGK trang 76
 88. Địa lý 10: Trình bày khái niệm, biểu hiện của quy luật tính thống nhất, hoàn chỉnh lớp vỏ địa lý Bài 20
 89. Địa lý 10: Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí Bài 20 SGK trang 76
 90. Địa lý 10: Phá rừng đầu nguồn gây những hậu quả gì với đời sống môi trường tự nhiên Bài 20 SGK trang 76
 91. Địa lý 10: Lấy ví dụ minh họa chứng minh địa đới là quy luật chủ yếu Bài 21 SGK trang 79
 92. Địa lý 10: Trình bày khái niệm, nguyên nhân, các kiểu quy luật địa đới và phi địa đới Bài 21 SGK trang 79
 93. Địa lý 10: Hình 19.1 cho biết Bắc Mỹ vĩ tuyến 40 độ B có những kiểu thảm thực vật nào Bài 21 SGK trang 79
 94. Địa lý 10: Sự phân bố thảm thực vật và nhóm đất có tuân theo quy luật địa đới không Bài 21 SGK trang 78
 95. Địa lý 10: Cho biết mỗi bán cầu có mấy đới khí hậy và kể tên Bài 21 SGK trang 78
 96. Địa lý 10: Cho biết trên Trái Đất có những đai khí áp và đới gió nào Bài 21 SGK trang 77
 97. Địa lý 10: Cho vì ví dụ cụ thể về sức ép dân số Bài 22 SGK trang 86
 98. Địa lý 10: Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học Bài 22 SGK trang 86
 99. Địa lý 10: Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên Ấn Độ 2%, tính tỉ lệ dân số Bài 22 SGK trang 86
 100. Địa lý 10: Từ sơ đồ cho biết hậu quả của gia tăng dân số quá nhanh Bài 22 SGK trang 85
 101. Địa lý 10: Hình 22.3 cho biết các nước chia thành bao nhiêu nhóm có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên
 102. Địa lý 10: Hình 22.2 nhận xét tỉ suất sinh thô toàn thế giới, các nước đang phát triển 1950-2005 Bài 22
 103. Địa lý 10: Hình 21.1 nhận xét tỉ suất sinh thô toàn thế giới, các nước đang phát triển 1950-2005 Bài 22
 104. Địa lý 10: Dựa vào bảng nhận xét tình hình tăng dân số thế giới và xu hướng phát triển dân số Bài 22 SGK
 105. Địa lý 10: Cho bảng số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động của từng khu vực kinh tế Bài 23 SGK
 106. Địa lý 10: Trên thế giới có các kiểu tháp dân số nào Bài 23 SGK trang 92
 107. Địa lý 10: Trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi Bài 23 SGK trang 92
 108. Địa lý 10: Hình 23.2 so sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của ba nước Bài 23 SGK trang 91
 109. Địa lý 10: Cơ cấu dân số trẻ và già có thuận lợi, khó khăn gì trong phát triển kinh tế xã hội Bài 23 SGK
 110. Địa lý 10: Cơ cấu dân số trên thế giới ảnh hưởng thế nào đến phát triển kinh tế, đời sống xã hội Bài 23
 111. Địa lý 10: Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục, vẽ biểu đồ Bài 24 SGK trang 97
 112. Địa lý 10: Nêu sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hình quần cư Bài 24 SGK trang 97
 113. Địa lý 10: Trình bày đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay Bài 24 SGK trang 97
 114. Địa lý 10: Hình 24 cho biết châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân thành thị cao nhất Bài 24 SGK trang 96
 115. Địa lý 10: Nhận xét sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn trên thế giới 1900-2005 Bài 24 SGK
 116. Địa lý 10: Nêu sự thay đổi tỉ trọng về phân bố dân cư trên thế giới 1650-2005
 117. Địa lý 10: Nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới Bài 24 SGK trang 93
 118. Địa lý 10: Thực hành: Xác định khu vực thưa dân và tập trung dân cư đông đúc Bài 25 SGK trang 98
 119. Địa lý 10: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu ngành trong GDP và nhận xét Bài 26 SGK trang 102
 120. Địa lý 10: Phân biệt các loại nguồn lực và nêu ý nghĩa trong phát triển kinh tế Bài 26 SGK trang 102
 121. Địa lý 10: Bảng 26 nhận xét cơ cấu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam Bài 26 SGK
 122. Địa lý 10: Cho sơ đồ hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu kinh tế Bài 26 SGK trang 101
 123. Địa lý 10: Cho ví dụ về vai trò của các nguồn lực đối với sự phản triển kinh tế Bài 26 SGK trang 100
 124. Địa lý 10: Dựa vào sơ đồ sau hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế Bài 26 SGK trang 99
 125. Địa lý 10: Phân biệt những đặc điểm cơ bản 3 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Bài 27 SGK trang 106
 126. Địa lý 10: Trong sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Bài 27 SGK trang 106
 127. Địa lý 10: Nêu vai trò của ngành nông nghiệp Bài 27 SGK trang 106
 128. Địa lý 10: Đưa vài ví dụ về hình thức tổ chức lãnh thổ Bài 27 SGK trang 106
 129. Địa lý 10: Ví dụ chứng minh ảnh hưởng các nhân tố đối với sự phân bố nông nghiệp Bài 27 SGK trang 105
 130. Địa lý 10: Các nước đang phát triển, đông dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chiến lược hàng đầu
 131. Địa lý 10: Tại sao phải chú trọng đến việc trồng rừng Bài 28 SGK trang 112
 132. Địa lý 10: Nêu đặc điểm chủ yếu của cây công nghiệp Bài 28 SGK trang 112
 133. Địa lý 10: Vẽ biểu đồ thể hiện lượng lương thực thế giới qua các năm Bài 28 SGK trang 112
 134. Địa lý 10: Hình 28.5 cho biết các vùng phân bố của các loại cây công nghiệp chủ yếu Bài 28 SGK trang 111
 135. Địa lý 10: Em nhận xét gì về sự phân bố các cây lương thực chính trên thế giới Bài 28 SGK trang 108
 136. Địa lý 10: Tại sao ngành nuôi trồng thủy sản trên thế giới ngày càng phát triển Bài 29 SGK trang 116
 137. Địa lý 10: Vẽ biểu đồ và nhận xét về số lượng bò và lợn qua bảng số liệu Bài 29 SGK trang 116
 138. Địa lý 10: Nêu vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi Bài 29 SGK trang 116
 139. Địa lý 10: Tại địa phương em nuôi trồng những loại thủy sản nào là chủ yếu Bài 29 SGK trang 116
 140. Địa lý 10: Hình 29.3 em nhận xét gì về sự phân bố đàn gia súc trên thế giới Bài 29 SGK trang 115
 141. Địa lý 10: Ở địa phương em đang sống có những hình thức chăn nuôi nào Bài 29 SGK trang 114
 142. Địa lý 10: Các nước đang phát triển ngành chăn nuôi chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu sản xuất NN
 143. Địa lý 10: Tính giá trị bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước bài
 144. Địa lý 10: Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số của các nước Bài 30 SGK trang 117
 145. Địa lý 10: Theo em trong điều kiện hiện nay nhân tố nào quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp Bài 31
 146. Địa lý 10: Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp Bài 31 SGK trang 120
 147. Địa lý 10: Chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân Bài 31 SGK trang 120
 148. Địa lý 10: Phân tích, cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp Bài 31 SGK
 149. Địa lý 10: Hãy cho biết sự khác biệt trong sản xuất công nghiệp Bài 31 SGK trang 120
 150. Địa lý 10: Từ sơ đồ hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp Bài 31 SGK trang 119
 151. Địa lý 10: Tại sao tỉ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng
 152. Địa lý 10: Nêu vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu Bài 32 SGK trang 125
 153. Địa lý 10: Nhận xét, giải thích sự khác biệt các nước khai thác quặng và khai thác kim loại màu Bài 32
 154. Địa lý 10: Nhận xét sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới 1940-2000 Bài 32 SGK trang 125
 155. Địa lý 10: Hình 32.5 cho biết các nước khai thác quặng sắt và sản xuất thép trên thế giới Bài 32 SGK
 156. Địa lý 10: Hình 32.2, 32.4 nêu đặc điểm phân bố công nghiệp dầu mỏ và công nghiệp điện trên thế giới
 157. Địa lý 10: Hình 32.9 nhận xét đặc điểm của sự phân bố sản xuất ô tô và máy thu hình Bài 33 SGK trang 130
 158. Địa lý 10: Vì sao ngành công nghiệp hóa chất được coi là ngành sản xuất mũi nhọn Bài 33 SGK trang 130
 159. Địa lý 10: Nêu vai trò của ngành công nghiệp cơ khí và điện tử tin học Bài 33 SGK trang 130
 160. Địa lý 10: Kể tên các mặt hàng ngành công nghiệp thực phẩm trên thị trường Việt Nam Bài 33 SGK trang 130
 161. Địa lý 10: Nhận xét tình hình sản xuất và phân bố của các ngành công nghiệp hóa chất Bài 33 SGK trang 128
 162. Địa lý 10: Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa bốn ngành sau Bài 33 SGK trang 126
 163. Địa lý 10: Tại sao các nước đang phát triển trong khu vực châu Á phổ biến hình thức công nghiệp tập trung
 164. Địa lý 10: Hãy nêu đặc điểm chính của các hình thức lãnh thổ công nghiệp Bài 34 SGK trang 132
 165. Địa lý 10: Hình 33 hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí Bài 34 SGK trang 132
 166. Địa lý 10: Nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trong nước và địa phương Bài 34 SGK
 167. Địa lý 10: Nhận xét biểu đồ và cho biết đây là sản phẩm của ngành công nghiệp nào Bài 34 SGK trang 133
 168. Địa lý 10: Dựa vào bảng số liệu vẽ đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp
 169. Địa lý 10: Từ bảng số liệu vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch Bài 35
 170. Địa lý 10: Vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành dịch vụ Bài 35 SGK trang 137
 171. Địa lý 10: Trình bày tình hình phát triển của các ngành dịch vụ trên thế giới Bài 35 SGK trang 137
 172. Địa lý 10: Hãy cho biết thế nào là ngành dịch vụ Bài 137 SGK trang 137
 173. Địa lý 10: Hình 35 nhận xét sự phân bố tỉ trọng của ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP trên thế giới Bài 35
 174. Địa lý 10: Dựa vào sơ đồ trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của ngành dịch vụ
 175. Địa lý 10: Tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vận tải nước ta Bài 36
 176. Địa lý 10: Chứng minh các điều kiện kinh tế xã hội quyết định với sự phát triển ngành giao thông vận tải
 177. Địa lý 10: Chứng minh các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến xây dựng khai thác mạng lưới giao thông
 178. Địa lý 10: Tại sao người ta nói phát triển kinh tế văn hóa miền núi thì giao thông vận tải phải đi trước
 179. Địa lý 10: Hãy liệt kê các loại phương tiện vận tải tham gia vào phương tiện giao thông thành phố Bài 36
 180. Địa lý 10: Hãy phân tích tác động của ngành công nghiệp tới sự phát triển của ngành giao thông vận tải
 181. Địa lý 10: Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở vùng hoang mạc nhiệt đới ảnh hưởng đến giao thông vận tải
 182. Địa lý 10: Mạng lưới sông ngòi dày đặc ở nước ta ảnh hưởng thế nào đến giao thông vận tải Bài 36 SGK
 183. Địa lý 10: Hãy kể tên một số phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc, băng giá gần cực Bắc
 184. Địa lý 10: Tìm ví dụ chứng minh tiến bộ ngành giao thông vận tải có tác động phân bố sản xuất dân cư
 185. Địa lý 10: Nêu ưu và nhược điểm các ngành giao thông vận tải trên biển và hàng không Bài 37 SGK
 186. Địa lý 10: So sánh ưu và nhược điểm giữa đường sắt và đường ô tô Bài 37 SGK trang 146
 187. Địa lý 10: Tại sao các hải cảng lớn trên thế giới phát triển ở hai bờ Đại Tây Dương Bài 37 SGK trang 144
 188. Địa lý 10: Hình 37.2 nhận xét về sự phân bố ngành vận tải ô tô trên thế giới Bài 37 SGK trang 143
 189. Địa lý 10: Tại sao ở Đông Âu và Đông Bắc Hoa Kì mạng lưới đường sắt mật độ cao Bài 37 SGK trang 142
 190. Địa lý 10: Hãy xác định kênh Pa-na-ma trên bản đồ các nước trên thế giới Bài 38 SGK trang 148
 191. Địa lý 10: Xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ các nước trên thế giới và bản đồ tự nhiên thế giới Bài 38 SGK
 192. Địa lý 10: Vẽ biểu đồ thể hiện dân số, GDP/người ở các nước theo bình quân số điện thoại Bài 39 SGK
 193. Địa lý 10: Theo em Internet cho phép người ta sử dụng thông tin liên lạc nào Bài 39 SGK trang 152
 194. Địa lý 10: Hình 39 phân tích đặc điểm phân bố máy điện thoại di động trên thế giới Bài 39 SGK trang 152
 195. Địa lý 10: Ngành thông tin liên lạc đang xâm nhập vào các hoạt động dịch vụ khác như thế nào Bài 39 SGK
 196. Địa lý 10: Tính giá trị xuất khẩu bình quân đầu người của các quốc gia trên Bài 40 SGK trang 157
 197. Địa lý 10: Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới Bài 40 SGK trang 157
 198. Địa lý 10: Thế nào là ngành thương mại Bài 40 SGK trang 157
 199. Địa lý 10: Hình 40.1 nhận xét tình hình xuất nhập khẩu của các nước có nền ngoại thương phát triển 2001
 200. Địa lý 10: Hình 40 nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu trên thế giới Bài 40 SGK trang 156
 201. Địa lý 10: Dựa sơ đồ trình bày khái niệm hàng hóa, dịch vụ, vật ngang giá Bài 40 SGK trang 154
 202. Địa lý 10: Các nước đang phát triển gặp khó khăn gì về kinh tế xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường
 203. Địa lý 10: Tại sao giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi phải có sự nỗ lực của các quốc gia Bài 41
 204. Địa lý 10: Cho biết thế nào là sự phát triển bền vững Bài 41 SGK trang 163
 205. Địa lý 10: Các tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã làm cho giá của nguyên liệu có xu hướng giảm thế nào
 206. Địa lý 10: Những báo động việc thủng tầng ôdôn, sự nóng lên của trái đất do khí thải Bài 41 SGK trang 161
 207. Địa lý 10: Tại sao chúng ta cần phải có các biện pháp bảo vệ môi trường Bài 42 SGK trang 161
 208. Địa lý 10: Cho ví dụ chứng minh quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định là sai lầm Bài 42 SGK trang 161
 209. Địa lý 10: Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào Bài 42 SGK trang 161
 210. Địa lý 10: Chỉ ra dấu hiệu suy thoái tài nguyên đất và sinh vật nếu bị khai thác không hợp lí Bài 42 SGK
 211. Địa lý 10: Chứng minh sự tiến bộ khoa học kĩ thuật có thể giải quyết tình trạng khan hiếm tài nguyên
 212. Địa lý 10: Tìm ví dụ chứng minh lịch sử phát triển xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên Bài 42