PDA

Xem bản đầy đủ : Địa lý lớp 12 1. Địa lí 12: Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào Bài 1 SGK trang 11
 2. Địa li 12: Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào Bài 1 SGK
 3. Địa lý 12: Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam Bài 2 SGK
 4. Địa lí 12: Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta trên bản đồ các nước Đông Nam Á Bài 2
 5. Địa Lí 12 : Vì sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ Bài 2 SGK
 6. Địa Lí 12 : Hãy kể tên một số cửa khẩu quan trọng trên đường biên giới với các nước Bài 2 SGK
 7. Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm những bộ phận nào
 8. Địa lí 12: Hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển Bài 2 SGK 12
 9. Địa lí 12: Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì? Câu 3 bài 4 SGK địa lí 12
 10. Địa lí 12: Vì sao nói giai đoạn tiền Cambri là giai đoạn hình thành nên nền móng ban đầu của lãnh thổ
 11. Địa lí 12: Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Bài 4 SGK
 12. Địa lí 12: Căn cứ vào bảng Niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào. Địa 12 SGK
 13. Địa lí 12: Tìm các dẫn chứng để khẳng định giai đoạn Tân kiến tạo vẫn còn đang tiếp diễn ở nước ta
 14. Địa lí 12: Nêu đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
 15. Địa lí 12: Nêu đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
 16. Địa lí 12: Hãy cho biết kết quả tác động của các quá trình ngoại lực lên địa hình Địa lí 12 bài 4 SGK
 17. Địa lí 12: Địa hình vùng núi Bắc Trường Sơn và vùng núi Nam Trường Sơn khác nhau như thế nào
 18. Địa lí 12: Hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc Địa lí 12
 19. Địa li 12: Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam Địa lí 12 SGK câu 1 bài 6
 20. Địa lí 12: Dựa vào hình 6, nhận xét về độ cao và hướng dãy núi giữa Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn
 21. Địa lí 12: Hãy xác định trên hình 6 các dãy núi lớn của vùng Tây Bắc Địa lí 12 SGK bài 6 trang 30
 22. Địa lí 12: Quan sát hình 6, xác định các cánh cung và nêu nhận xét về độ cao địa hình của vùng (Đông Bắc)
 23. Địa lí 12: Hãy lấy ví dụ để chứng minh tác động của con người tới địa hình nước ta Địa lí 12 bài 6
 24. Địa lí 12: Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa Địa lí 12 bài 6 trang 29
 25. Địa lí 12: Dựa vào hình 6 (SGK), hãy nêu nhận xét về đặc điểm địa hình Việt Nam Địa lí 12 bài 6 SGK
 26. Địa lí 12: Nêu những thuận lợi, hạn chế của thiên nhiên khu vực đổi núi và khu vực đồng bằng
 27. Địa lí 12: Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống và khác nhau
 28. Địa lí 12: Việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi đã gây nên những hậu quả gì
 29. Địa lí 12: Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của khu vực đồi núi Địa lí 12 bài 7 SGK
 30. Địa lí 12: Dựa vào hình 6, nêu nhận xét về đặc điểm địa hình đồng bằng ven biển miền Trung
 31. Địa lí 12: Nêu nhận xét về địa hình của hai đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
 32. Địa lí 12: Hãy nêu các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thiên tai ở vùng biển nước ta Địa lí 12 bài 8
 33. Địa lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đông tới khí hâu, địa hình và giới sinh vật vùng ven biển nước ta
 34. Địa lí 12: Nêu khái quát về Biển Đông Địa lí 12 câu 1 bài 8 trang 39 SGK
 35. Địa lí 12: Xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam vị trí các vịnh biển Địa lí 12 bài 8
 36. Địa lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên nước ta Địa lí 12 bài 8
 37. Địa lí 12: Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa
 38. Địa lí 12: Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên
 39. Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam
 40. Địa lí 12: Tính chất nhiệt đới của nước ta được biểu hiện như thế nào Địa lí 12 bài 9 SGK
 41. Địa lí 12: Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực
 42. Địa lí 12: Hãy cho biết các trung tâm cao áp hình thành gió mùa mùa hạ ở Việt Nam
 43. Địa lí 12: Hãy cho biết trung tâm xuất phát gió mùa Đông Bắc và tính chất của khối khí này
 44. Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học cho biết vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
 45. Địa lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống
 46. Địa lí 12: Thiên nhiên nhiệt đới ăm gió mùa biểu hiện qua các thành phần đất, sinh vật, cảnh quan
 47. Địa lí 12: Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi
 48. Địa lí 12: Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng đất trong trồng trọt
 49. Địa lí 12: Vì sao sông ngòi nước ta có những đặc điểm: mạng lưới dày đặc; nhiều nước, giàu phù sa
 50. Địa lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của địa hình xâm thực bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất
 51. Địa lí 12: Vì sao địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh Địa lí 12 bài 10 trang 44 SGK
 52. Địa lí 12: Nêu khái quát sự phân hoá thiên nhiên theo Đông - Tây. Dẫn chứng về môi liên hệ chặt chẽ
 53. Địa lí 12: Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần phía Bắc và phía Nam lãnh thổ nước ta
 54. Địa lí 12: nhận xét về chế độ nhiệt, chế độ mưa của 2 địa điểm trên và sự biến đổi nhiệt theo vĩ độ
 55. Địa lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa với hướng các dãy núi đến sự khác biệt về thiên nhiên
 56. Địa lí 12: Hãy quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, nêu dẫn chứng về mối quan hệ đó
 57. Địa lí 12: Nhận xét về sự thay đổi thiên nhiên từ Đông sang Tây Địa lí bài 11 SGK
 58. Địa lí 12: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo Bắc - Nam
 59. Địa lí 12: Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên, những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng
 60. Địa lí 12: Điền nội dung thích hợp vào bảng sau Địa lí 12 bài 12 SGK
 61. Địa lí 12: Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên, những thuận lợi và khó khăn
 62. Địa lí 12: Điền nội dung thích hợp vào bảng sau bài 12 trang 55 SGK
 63. Địa lí 12: Lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã hội
 64. Địa lí 12: Dựa vào hình 12 (SGK) và các kiến thức đã học, hãy xác định phạm vi ba miền địa lí tự nhiên
 65. Địa lí 12: Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao
 66. Địa lí 12: Nêu các loại tài nguyên khác cần sử dụng hợp lí và bảo vệ bài 14 trang 61 SGK
 67. Địa lí 12: Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ đất ở
 68. Địa lí 12: Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta
 69. Địa lí 12: Hãy cho biết khả năng khai thác và yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên
 70. Địa li 12: Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước
 71. Địa lí 12: Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta và nêu các biện pháp bảo vệ đất
 72. Địa lí 12: Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh vật của nước ta
 73. Địa lí 12: Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lương loàỉ động, thực vật tự nhiên
 74. Địa lí 12: Sự suy giảm đa dạng sinh vật của nước ta biểu hiện ở những mặt nào
 75. Địa lí 12: Nhận xét về biến động diện tích rừng qua giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 - 2006
 76. Địa lí 12: Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường
 77. Địa lí 12: Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta. Cần làm gì để giảm nhẹ tác hại
 78. Địa lí 12: Hãy cho biết thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam và biện pháp phòng chống bão
 79. Địa lí 12: Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì? Vì sao?
 80. Địa lí 12: Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam
 81. Địa lí 12: Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời gian nào trong năm
 82. Địa lí 12: Vùng đồng bằng nào ở nước ta hay bị ngập lụt? Vì sao?
 83. Địa lí 12: Dựa vào hình 9.3, hãy nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão vào Việt Nam
 84. Địa lí 12: Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn
 85. Địa lí 12: Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường và các biểu hiện của tình trạng này
 86. Địa lsi 12: Vì sao phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lí
 87. Địa lí 12: Tại sao ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm
 88. Địa lí 12: Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội
 89. Địa lí 12: Hãy nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không hợp lí
 90. Địa lí 12: Từ bảng 16.3 (SGK), hãy so sánh và cho nhận xét vẻ sự thay đổi tỉ trọng dân số
 91. Địa lí 12: Từ bảng 16.2 (SGK), hãy so sánh và nhận xét về mật độ dân số giữa các vùng
 92. Địa lí 12: Từ hình 16.1 (SGK), hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua giai đoạn
 93. Địa lí 12: Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta
 94. Địa lí 12: Hãy nêu một số chuyển biến hiện nay về việc sử dụng lao động trong các ngành kinh tế quốc dân
 95. Địa lí 12: Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta
 96. Địa lí 12: Từ bảng 17.4 (SGK), nhận xét sự thạy đổi cơ cấu lao động nông thôn và thành thị nước ta
 97. Địa lí 12: Từ bảng 17.3 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động
 98. Địa lí 12: Từ bảng 17.2 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo nhóm ngành
 99. Địa lí 12: Từ bảng 17.1 (SGK), hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm
 100. Địa lí 12: Vẽ biểu đồ (kết hợp cột và đường) thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta theo số liệu ở bảng
 101. Địa lí 12: Phân tích những ảnh hưởng của quy trình đô thị hoá ở nước ta đối với phát triển
 102. Địa lí 12: Trình bày đặc điểm đô thị hoá ở nước ta Địa lí 12 bài 18 trang 79 SGK
 103. Địa lí 12: Nêu ví dụ minh hoạ điển hình về những hậu quả của quá trình đô thị hoá đối với phát triển
 104. Địa lí 12: Dựa vào bảng 18.2 (SGK), nêu nhận xét về sự phân bố đô thị và dân số đô thị giữa các vùng
 105. Địa lí 12: Dựa vào hình 18.1 (SGK), nêu nhận xét về sự thay đổi dân thành thị trong giai đoạn 1990 – 2005
 106. Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu khái niệm đô thị hoá
 107. Địa lí 12: So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng qua các năm
 108. Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004
 109. Địa lí 12: Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
 110. Địa lí 12: Điền các nội dung thích hợp vào bảng Địa lí 12 bài 20 trang 86 SGK
 111. Địa lí 12: Phân tích bảng 20.2 (SGK) để thấy sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế
 112. Địa lí lớp 12: Quan sát hình 20.1 (SGK), phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế
 113. Địa li 12: Phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại của cả nước và hai vùng
 114. Địa lí 12: Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp tự cấp, tự túc cổ truyền
 115. Địa lí 12: Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khãn gì
 116. Địa lí 12: Đọc hình 21 (SGK) dế nhận xét về sự phân hoá không gian của cơ cấu kinh tế nông thôn
 117. Địa lí 12: Quan sát bảng 21(SGK), rút ra nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta
 118. Địa lí 12: Việc sử đụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới cán chú ý những điều gì
 119. Địa lí 12: Hãy lấy các ví dụ để chứng minh sự phân hoá mùa vụ do sự phân hoá khí hậu ở nước ta
 120. Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu SGK, hãy phân tích sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi
 121. Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu đã cho (SGK), hãy phân tích sự phát triển sản lượng và khối lượng
 122. Địa lí 12: Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần
 123. Địa lí 12: Tại sao nói việc đảm bảo an loàn lương thực là cơ sở để đa dạng hoá nông nghiệp
 124. Địa lí 12: Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta
 125. Địa lí 12: Tại sao các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta đóng vai trò quan trọng nhất
 126. Địa lí 12: Xác định các đồng bằng lớn cũa nước ta và các đổng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miển Trung
 127. Địa lí 12: Hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành n
 128. Địa li 12: Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp
 129. Địa lí 12: Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng
 130. Địa lí 12: Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề để phát triển vốn rừng ở nước ta
 131. Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu 24.2 (SGK) và các tài liệu tham khảo, hãy so sánh nghề nuôi tôm
 132. Địa lí 12: Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động
 133. Địa lí 12: Hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng của nước ta
 134. Địa lí 12: Dựa vào bài 14, hãy nêu các con số chứng minh rừng nước ta bị suy thoái nhiều
 135. Địa lí 12: Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn của rừng và vai trò
 136. Địa lí 12: Do có các điểu kiện thuận lợi nào mà Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng
 137. Địa lí 12: Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến
 138. Địa li 12: Hãy tìm sự khác nhau trong chuyện môn hoá nông nghiệp
 139. Địa lí 12: Hãy lấy ví dụ chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên tạo ra nền chung của sự phân hóa lãnh thổ
 140. Địa lí 12: Hãy giải thích tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long
 141. Địa lí 12: Đọc bảng 25.2 (SGK) theo hàng ngang, hãy nêu đặc điểm phân bố sản xuất lúa gạo và thuỷ sản
 142. Địa lí 12: Hãy trình bày các đặc điểm chủ yếu của một vùng nông nghiệp (ví dụ Đồng bằng sông Hồng).
 143. Địa lí 12: Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta
 144. Địa li 12: Chứng minh rằng ngành công nghiệp của nước ta có sự phân hoá về mặt lãnh thổ
 145. Địa lí 12: Tại sao cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch
 146. Địa lí 12: Chứng minh rằng cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng
 147. Địa lí 12: Dựa vào hình SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp
 148. Địa lí 12: Quan sát biểu đồ hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta
 149. Địa lí 12: Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp thực phẩm: cơ sở nguyên liệụ, tình hình sản xuất và phân bố
 150. Địa lí 12: Hãy xác định các nhà máy thuỷ điện lớn nhất của nước ta trên bản đồ (lược đồ) và giải thích
 151. Địa lí 12: Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta
 152. Địa lí 12: Dựa vào bảng 27.1 (SGK), hãy nêu các vùng phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích
 153. Địa lí 12: Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp
 154. Địa lí 12: Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực
 155. Địa lí 12: Hãy trình bày vê tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố)
 156. Địa lí 12: Hãy giải thích tại sao TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.
 157. Địa lí 12: So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta
 158. Địa lí 12: Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp
 159. Địa lí 12: Hãy xác định các trung tâm công nghiệp chính và cơ cấu của mỗi trung tâm
 160. Địa lí 12: Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp
 161. Địa lí 12: Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng
 162. Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp
 163. Địa lí 12: Dựa vào sơ đồ hình 28.1 (SGK), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức
 164. Địa lí 12: Hãy giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất
 165. Địa lí 12: Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ
 166. Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp
 167. Địa lí 12: Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và của ngành viễn thông ở nước ta
 168. Địa lí 12: Phân tích bảng số liệu, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hoá
 169. Địa lí 12: Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển
 170. Địa lí 12: Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta
 171. Địa lí 12: Dựa vào hình 30 (SGK), hãy kể tên một số tuyến đường biển của nước ta
 172. Địa lí 12: Dựa vào hình 30 (hoặc Atlat địa lí Việt Nam) hãy kể tên một số tuyến đường bộ quan trọng
 173. Địa lí 12: Với tư cách như là một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu tuyến du lịch Xuyên Việt
 174. Địa lí 12: Chứng minh tài nguyên du lịch của nươc ta tương đối phong phú đa dạng
 175. Địa lí 12: Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực
 176. Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân
 177. Địa lsi 12: Dựa vào hình 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta
 178. Địa lí 12: Hãy trình bày về tài nguyên du lịch của nước ta
 179. Địa lí 12: Quan sát hình 31.3 (SGK), hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta
 180. Địa lí 12: Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 - 2005
 181. Địa lí 12: Quan sát hình 31.2, hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta
 182. Địa lí 12: Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế
 183. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng
 184. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn
 185. Địa lí 12: Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng
 186. Địa lí 12: Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản trong vùng
 187. Địa lí 12: Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn
 188. Địa lí 12: Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy kể tên
 189. Địa lí 12: Hãy chứng minh nhận định: Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí địa lí đặc biệt
 190. Địa lí 12: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hổng diễn ra như thế nào
 191. Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đổng bằng sông Hồng
 192. Địa lí 12: Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ Cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
 193. Địa lí 12: Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành
 194. Địa lí 12: Các hạn chế đã ảnh huởng như thế nào đối với việc phát triển kinh tế - xã hội
 195. Địa lí 12: Hãy phân tích sức ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng
 196. Địa lí 12: Dựa vào sơ đồ hình 33.1 (SGK), hãy trình bày các thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng
 197. Địa lí 12: Hãy kể tên 10 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc Đồng bằng sông Hồng
 198. Địa lí 12:Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết
 199. Địa lí 12: Trên cơ sở xử lí số liệu đã cho, phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số
 200. Địa lí 12: Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét
 201. Địa lí 12: Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng
 202. Địa lí 12: Tại sao việc phát triển cơ-sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng
 203. Địa lsi 12: Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Thanh Hoá, Vinh, Huế
 204. Địa lí 12: Tại sao nói: việc phát triển cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững
 205. Địa lí 12L Hãy phân tích những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ
 206. Địa lí 12: Tại sao có thể nói: sự hình thành cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp góp phần
 207. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nạm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
 208. Địa lí 12: Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
 209. Địa lí 12: Vấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng được giải quyết bằng cách nào? Khả năng giải quyết
 210. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Giao thông vận tải các tuyến đường bộ, đường sắt chủ yếu, các cảng
 211. Địa lí 12: Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với Bắc Trung Bộ
 212. Địa lí 12: Hãy chứng minh rằng thế mạnh về thuỷ điện của Tây Nguyên đang dược phát huy và điều này
 213. Địa lí 12: Tại sao trong khai thác rừng Ở Tây Nguyên, cần hết sức chứ trọng khai thác đi đôi với tu bổ
 214. Địa lí 12: Hãy trình bày các điều kiện (tự nhiên,kinh tế - xã hội) đối với sự phát triển cây cà phê
 215. Địa lí 12: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển
 216. Địa lí 12: Đọc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các vùng đất badan và đối chiếu với các vùng phân bố
 217. Địa lí 12: Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân tích ý nghĩa
 218. Địa lí 12: Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ,..
 219. Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước,...
 220. Địa lí 12: Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh mẽ
 221. Địa lí 12: Chứng minh rằng việc xây đựng các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu
 222. Địa lí 12: Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp
 223. Địa lí 12: Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong việc phát triển tổng hợp nền kinh tế
 224. Địa lí 12: Việc thu hut đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp
 225. Địa lí 12: Hãy nêu những nhân tố giúp Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong phân công
 226. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
 227. Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu 40.2 (SGK) hãy vẽ biểu đồ và nhận xét
 228. Địa lí 12: Viết một báo cáo ngắn về sự phát triển của công nghiệp dầu khí ở vùng Đông Nam Bộ
 229. Địa lí 12: Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải giải quyết...
 230. Địa lí 12: Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với...
 231. Địa lí 12: Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
 232. Địa lsi 12: Hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng
 233. Địa lí 12: Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước
 234. Địa lí 12: Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào
 235. Địa lí 12: Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng bằng sông Cửu Long
 236. Địa lí 12: Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển
 237. Địa lí 12: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn
 238. Địa lí 12: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn
 239. Địa lí 12: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh
 240. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo Địa lí 12 bài 42 trang 191 SGK
 241. Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu
 242. Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào
 243. Địa lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm
 244. Địa lí 12: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm
 245. Địa lí 12: Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm
 246. Địa li 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 247. Địa lí 12: Trình bày các thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
 248. Địa lí 12:Trình bày các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc
 249. Địa lí 12: Căn cứ vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế của các vùng