PDA

Xem bản đầy đủ : Địa lý lớp 7 1. Địa lý 7: Bùng nổ dân số xảy ra khi nào. Nêu nguyên nhân, hậu quả và cách giải quyết Bài 1 SGK trang 4
 2. Địa lý 7: Hãy cho biết châu lục có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất và thấp nhất Bài 1 SGK trang 4
 3. Địa lý 7: Hãy cho biết tháp tuổi cho chúng ta biết gì về dân số Bài 1 SGK trang 4
 4. Địa lý 7: So sánh bản đồ gia tăng dân số tự nhiên các nước phát triển và đang phát triển 1800-2000 Bài 1
 5. Địa lý 7: Nhận xét tình hình gia tăng dân số thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX Bài 1 SGK
 6. Địa lý 7: Hình 1.1 cho biết tổng số trẻ em ở từng tháp ước tính bao nhiêu bé trai và bé gái Bài 1 SGK
 7. Địa lý 7: Dựa vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới thành các chủng tộc Bài 2 SGK trang 9
 8. Địa lý 7: Mật độ dân số là gì? Tính mật độ dân số trong bảng và nhận xét Bài 2 SGK trang 9
 9. Địa lý 7: Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu trên những khu vực nào Bài 2 SGK trang 7
 10. Địa lý 7: Hình 2.1 cho biết dân cư chủ yếu tập trung khu vực nào Bài 2 SGK trang 7
 11. Địa lý 7: Cho biết sự thay đổi dân số và ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới 1950-2000 Bài 3
 12. Địa lý 7: Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn Bài 3 SGK trang 10
 13. Địa lý 7: Hình 3.3 cho biết châu lục có siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên và kể tên Bài 3 SGK trang 10
 14. Địa lý 7: Cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường xá ở thành thị và nông thôn khác nhau thế nào Bài 3
 15. Địa lý 7: Tìm trên lược đồ những khu vực đông dân và các đô thị lớn ở châu Á Bài 4 SGK trang 13
 16. Địa lý 7: Quan sát tháp tuổi dân số TPHCM, hãy cho biết hình dạng tháp tuổi có gì thay đổi Bài 4 SGK
 17. Địa lý 7: Qua đoạn văn hãy nêu đặc điểm của rựng rậm xanh quanh năm Bài 5 SGK trang 15
 18. Địa lý 7: Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì Bài 5 SGK trang 15
 19. Địa lý 7: Môi trường đới nóng phân bố trong giới hạn các vĩ tuyến nào Bài 5 SGK trang 15
 20. Địa lý 7: Rừng có mấy tầng chính và tại sao rừng lại phân tầng Bài 5 SGK trang 15
 21. Địa lý 7: Đường biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng trong năm cho thấy nhiệt độ Xingapo đặc điểm gì
 22. Địa lý 7: Hãy xác định môi trường xích đạo ẩm trên hình 5.1 Bài 5 SGK trang 15
 23. Địa lý 7: Dựa vào hình 5.1 hãy nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng Bài 5 SGK trang 15
 24. Địa lý 7: Quan sát hình và cho biết biểu đồ nào thể hiện nhiệt độ, lượng mưa ở bán cầu Bắc Bài 6 SGK
 25. Địa lý 7: Giải thích tại sao diện tích Xavan nửa hoang mạc khu vực nhiệt đới ngày càng mở rộng Bài 6
 26. Địa lý 7: Giải thích tại sao đất ở khu vực nhiệt đới có màu đỏ vàng Bài 6 SGK trang 20
 27. Địa lý 7: Hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới Bài 6 SGK trang 20
 28. Địa lý 7: Quan sát biểu đồ, nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa ở khu vực khí hậu nhiệt đới Bài 6 SGK
 29. Địa lý 7: Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới trên hình 5.1 Bài 6 SGK trang 20
 30. Địa lý 7: Trình bày sự đa dạng của môi trường nhiệt đới gió mùa Bài 7 SGK trang 23
 31. Địa lý 7: Nêu đặc điểm nổi bật kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa Bài 7 SGK trang 23
 32. Địa lý 7: Quan sát biểu đồ lượng mưa, nhận xét diễn biến nhiệt độ và lượng mưa Bài 7 SGK trang 23
 33. Địa lý 7: Dựa hình hãy nhận xét hướng của các loại gió thổi Bài 7 SGK trang 23
 34. Địa lý 7: Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa trên hình 5.1 Bài 7 SGK trang 23
 35. Địa lý 7: Hình 23.3 nhận xét sự thay đổi vành đai thực vật ở vùng núi đới nóng và ôn hòa Bài 23 SGK
 36. Địa lý 7: Trình bày sự thay đổi thảm thực vật theo độ cao và theo hướng sườn dãy An-pơ Bài 23 SGK
 37. ĐỊa lý 7: Hình 23.2 nhận xét sự phân tầng thực vật hai bên sườn núi dãy An-pơ Bài 23 SGK trang 75
 38. Địa lý 7: Sự phát triển kinh tế vùng núi đặt ra cho môi trường vấn đề gì Bài 24 SGK trang 78
 39. Địa lý 7: Cho biết một số hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc vùng núi Bài 24 SGK trang 78
 40. Địa lý 7: Tại sao phát triển giao thông và điện lực cần làm trước tiên để đổi bộ mặt vùng núi Bài 24 SGK
 41. Địa lý 7: Kể tên một số ngành kinh tế cổ truyền vùng núi Bài 24 SGK trang 77
 42. Địa lý 7: Dựa hình 26.1 và vẽ bảng theo mẫu Bài 26 SGK trang 84
 43. Địa lý 7: Xác định trên hình 26.1 hồ Vích to ri a, sông Nin, sông Ni giê, sông Công gô, sông Dăm be di
 44. Địa lý 7: Hình 26.1 nhận xét đường bờ biển châu Phi, ảnh hưởng đến khí hậu châu Phi Bài 26 SGK
 45. Địa lý 7: Dựa hình 26.1 cho biết các bồn địa, sơn nguyên, các hồ, dãy núi chính ở châu Phi Bài 26 SGK
 46. Địa lý 7: Hình 26.1 châu Phi dạng địa hình nào chủ yếu, nhận xét sự phân bố địa hình đồng bằng Bài 26
 47. Địa lý 7: Hình 26.1 nêu tên các dòng biển nóng lạnh chảy ven biển châu Phi Bài 26 SGK trang 82
 48. Địa lý 7: Hình 26.1 cho biết châu Phi tiếp giáp với biển và đại dương nào Bài 26 SGK trang 82
 49. Địa lý 7: Xác định vị trí, ranh giới môi trường hoang mạc và nhiệt đới trên hình 27.2 Bài 27 SGK trang 87
 50. Địa lý 7: Cho hình 27.1 và 27.2 hãy nêu mối quan hệ giữa lượng mưa và lớp phủ thực vật châu Phi Bài 27
 51. Địa lý 7: Cho hình 27.2 nhận xét sự phân bố các môi trường tự nhiên ở châu Phi Bài 27 SGK trang 86
 52. Địa lý 7: Hình 27.1 cho biết các dòng biển nóng và lạnh ảnh hưởng đến lượng mưa châu Phi thế nào Bài 27
 53. Địa lý 7: Tại sao châu Phi là châu lục nóng, khí hậu châu Phi khô và hình thành hoang mạc lớn Bài 27 SGK
 54. Địa lý 7: Hãy phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Bài 28 SGK trang 88
 55. Địa lý 7: So sánh diện tích các môi trường ở châu Phi, tại sao hoang mạc châu Phi lại lan ra sát biển
 56. Địa lý 7: Nêu nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế ở châu Phi Bài 29 SGK trang 92
 57. Địa lý 7: Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư ở châu Phi Bài 29 SGK trang 92
 58. Địa lý 7: Tìm trên bản đồ và bảng số liệu cho biết quốc gia có tỉ lệ gia tăng cao hơn mức trung bình năm
 59. Địa lý 7: Hình 29.1 hãy nêu tên các thành phố ở châu Phi có 1 triệu dân trở lên và phân bố ở đâu Bài 29
 60. Địa lý 7: Dựa hình 29.1 trình bày sự phân bố dân cư ở châu Phi và tại sao phân bố không đều Bài 29 SGK
 61. Địa lý 7: Vẽ biểu đồ thể hiện dân số và sản lượng ở châu Phi so với thế giới Bài 30 SGK trang 96
 62. Địa lý 7: Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn phát triển chậm Bài 30 SGK trang 96
 63. Địa lý 7: Hãy nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi Bài 30 SGK
 64. Địa lý 7: Hình 30.1 nêu sự phân bố các cây công nghiệp chính ở châu Phi Bài 30 SGK trang 94
 65. Địa lý 7: Cho biết tên một số cảng lớn ở châu Phi, bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân Bài 31 SGK trang 99
 66. Địa lý 7: Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản Bài 31 SGK
 67. Địa lý 7: Hãy nêu những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh do bùng nổ dân số ở châu Phi Bài 31 SGK trang 99
 68. Địa lý 7: Cho biết sự khác nhau mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vinh Ghi nê, duyên hải Bắc Phi
 69. Địa lý 7: Nhận xét các tuyến đường sắt quan trọng ở châu Phi chủ yếu phục vụ xuất khẩu Bài 31 SGK
 70. Địa lý 7: Hãy nêu sự khác biệt kinh tế giữa Bắc Phi và Trung Phi Bài 32 SGK trang 104
 71. Địa lý 7: Hãy lập bảng so sánh sự khác biệt về tự nhiên phần phía Tây và Đông của châu Phi Bài 32 SGK
 72. Địa lý 7: Dựa hình 23.2 nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi Bài 32 SGK trang 104
 73. Địa lý 7: Hãy nêu tên các nước trong khu vực Trung Phi dựa hình 32.1 Bài 32 SGK trang 103
 74. Địa lý 7: Hãy kể tên các nước trong khu vực Bắc Phi dựa hình 32.1 Bài 32 SGK trang 101
 75. Địa lý 7: Dựa hình 23.1 xác định khu vực Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi Bài 32 SGK trang 100
 76. Địa lý 7: Tính mức thu nhập bình quân đầu người của CH Nam Phi Bài 33 SGK trang 106
 77. Địa lý 7: Nêu một số đặc điểm ngành công nghiệp và nông nghiệp CH Nam Phi Bài 33 SGK trang 106
 78. Địa lý 7: Tại sao khí hậu Nam Phi ấm hơn và dịu hơn Bắc Phi Bài 33 SGK trang 106
 79. Địa lý 7: Hình 32.3 nêu sự phân bố các loại khoáng sản chính khu vực Nam Phi Bài 33 SGK trang 105
 80. Địa lý 7: Cho biết thành phần chủng tộc ở Nam Phi khác Bắc Phi, Trung Phi thế nào Bài 33 SGK trang 105
 81. Địa lý 7: Dựa hình 32.1 hãy nêu tên các nước khu vực Nam Phi Bài 33 SGK trang 105
 82. Địa lý 7: Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng thế nào đến sự hình thành dân cư châu Mĩ Bài 35 SGK
 83. Địa lý 7: Lãnh thổ châu Phi kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ Bài 35 SGK trang 112
 84. Địa lý 7: Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữ dân cư Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ Bài 35 SGK
 85. Địa lý 7: Hãy nêu các luồng nhập cư đến châu Mĩ dựa hình 35.2 Bài 35 SGK trang 112
 86. Địa lý 7: Cho biết ý nghĩa của kênh đào Pa-na-ma dựa hình 35.1 Bài 35 SGK trang 109
 87. Địa lý 7: Cho biết châu Mĩ tiếp giáp với các đại dương nào? Tại sao châu Mĩ nằm hoàn toàn nửa bán cầu Tây
 88. Địa lý 7: Trình bày sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mĩ và giải thích Bài 36 SGK trang 115
 89. Địa lý 7: Hãy nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ Bài 36 SGK trang 115
 90. Địa lý 7: Cho biết tại sao có sự khác biệt khí hậu giữa khu vực phía Đông và Tây vĩ tuyến 100 độ T Hoa Kì
 91. Địa lý 7: Hình 36.3 cho biết các kiểu khí hậu nào ở Bắc Mĩ chiếm diện tích lớn nhất Bài 36 SGK trang 114
 92. Địa lý 7: Xác định độ cao trung bình, sự phân bố của các dãy núi và cao nguyên của hệ thống Cooc di a
 93. Địa lý 7: Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của châu Mĩ Bài 36 SGK trang 113
 94. Địa lý 7: Hãy trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư Bắc Mĩ Bài 37 SGK trang 118
 95. Địa lý 7: Dựa hình 37.1 hãy lập bảng thống kê theo mẫu Bài 37 SGK trang 118
 96. Địa lý 7: Dựa hình 37.1 nêu một số thành phố lớn nằm trên hai dải siêu đô thị Bắc Mĩ Bài 37 SGK trang 118
 97. Địa lý 7: Tại sao ở miền Bắc và phía Tây dân cư lại thưa thớt Bài 37 SGK trang 117
 98. Địa lý 7: Dựa hình 38.2 trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ Bài 38 SGK trang 121
 99. Địa lý 7: Cho biết điều kiện làm nền nông nghiệp Hoa Kì và Canada phát triển trình độ cao Bài 38 SGK
 100. Địa lý 7: Trình bày sự phân bố một số sản phẩm trồng chọt và chăn nuôi ở Bắc Mĩ Bài 38 SGK trang 120
 101. Địa lý 7: Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa gì với các nước Bắc Mĩ Bài 39 SGK trang 124
 102. Địa lý 7: Liệt kê các ngành công nghiệp quan trọng ở Bắc Mĩ Bài 39 SGK trang 124
 103. Địa lý 7: Hãy cho biết vai trò của ngành dịch vụ dựa vào bảng số liệu Bài 39 SGK trang 124
 104. Địa lý 7: Dựa hình 39.1 hãy nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ Bài 39 SGK trang 122
 105. Địa lý 7: Hãy trình bày sự phát triển của các vành đai công nghiệp mới Bài 40 SGK trang 125
 106. Địa lý 7: Nêu tên các vùng công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì Bài 40 SGK trang 125
 107. Địa lý 7: Hãy so sánh đặc điểm khu vực Nam Mĩ và Bắc Mĩ trên châu Mĩ Bài 41 SGK trang 127
 108. Địa lý 7: Dựa hình 41.1 nêu đặc điểm địa hình của khu vực Nam Mĩ Bài 41 SGK trang 127
 109. Địa lý 7: Cho biết eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti nằm môi trường nào, loại gió thổi quanh năm Bài 41
 110. Địa lý 7: Hãy cho biết Trung và Nam Mĩ giáp với các biển và đại dương nào Bài 41 SGK trang 126
 111. Địa lý 7: Vì sao dải đất duyên hải phía Tây An-đét lại có hoang mạc Bài 42 SGK trang 130
 112. Địa lý 7: Trình bày các kiểu môi trường chính ở khu vực Trung và Nam Mĩ Bài 42 SGK trang 130
 113. Địa lý 7: Nêu tên các kiểu khí hậu ở Nam Mĩ và Trung Mĩ Bài 42 SGK trang 130
 114. Địa lý 7: Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào, nêu sự khác nhâu giữa khí hậu Bài 42 SGK trang 129
 115. Địa lý 7: Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ thế nào Bài 43 SGK trang 133
 116. Địa lý 7: Cho biết sự phân bố thưa thớt dân cư một số vùng tại châu Mĩ như thế nào Bài 43 SGK trang 133
 117. Địa lý 7: Những vấn đề xã hội nảy sinh do quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ là gì Bài 43 SGK
 118. Địa lý 7: Cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mĩ khác gì với Bắc Mĩ
 119. Địa lý 7: Nêu tên và trình bày sự phân bố của các loại cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ Bài 44 SGK
 120. Địa lý 7: Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất Trung và Nam Mĩ Bài 44 SGK trang 136
 121. Sự phân bố các loại gia súc được nuôi ở Trung và Nam Mĩ.
 122. Địa lý 7: Tại sao phải đặt vấn đề về việc bảo vệ rừng A ma dôn? Bài 45 SGK trang 138
 123. Địa lý 7: Trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp chủ yếu Trung và Nam Mĩ Bài 45 SGK trang 138
 124. Địa lý 7: Dựa hình 45.1 trình bày sự phân bố sản xuất các ngành công nghiệp chủ yếu Trung và Nam Mĩ
 125. Địa lý 7: Tại sao ở độ cao 0m - 1000m sườn đông có rừng nhiệt đới còn sườn tây có thực vật nửa hoang mạc
 126. Địa lý 7: Cho biết thứ tự các đai thực vật theo chiều cao sườn đông An đét Bài 46 SGK trang 139
 127. Địa lý 7: Cho biết các đai thực vật theo chiều cao của sườn Tây An đét Bài 46 SGK trang 139
 128. Địa lý 7: Tại sao Nam Cực là hoang mạc lạnh mà vùng ven bờ và trên đảo có chim và nhiều động vật
 129. Địa lý 7: Nêu những đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực Bài 47 SGK trang 143
 130. Địa lý 7: Cho biết sự tan băng ở châu Nam Cực làm ảnh hưởng đời sống con người Bài 47 SGK trang 142
 131. Địa lý 7: Cho biết đặc điểm nổi bật của bề mặt lục địa Nam Cực Bài 47 SGK trang 141
 132. Địa lý 7: Dựa hình 47.2 hãy nhận xét về chế độ nhiệt ở châu Nam Cực Bài 47 SGK trang 141
 133. Địa lý 7: Hình 47.1 hãy xác định vị trí địa lí châu Nam Cực và ảnh hưởng gì đến khi hậu Bài 47 SGK
 134. Địa lý 7: Giải thích tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ôxtraylia khí hậu khô hạn Bài 48 SGK trang 146
 135. Địa lý 7: Những nguyên nhân nào làm đảo và quần đảo châu Đại Dương thành thiên đàng xanh Thái Bình Dương
 136. Địa lý 7: Cho biết nguồn gốc hình thành các đảo trên châu Đại Dương Bài 48 SGK trang 145
 137. Địa lý 7: Dựa hình 48.2 cho biết đặc điểm khí hậu của các đảo thuộc khu vực châu Đại Dương Bài 48 SGK
 138. Địa lý 7: Dựa hình 48.1 xác định vị trí lục địa Ôxtraylia và các đảo lớn châu Đại Dương Bài 48 SGK
 139. Địa lý 7: Nêu sự khác biệt kinh tế Ôxtraylia và Niudilen với các đảo còn lại trên châu Đại Dương Bài 49
 140. Địa lý 7: Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương Bài 49 SGK trang 150
 141. Địa lý 7: Từ bảng số liệu nhận xét trình độ phát triển kinh tế một số quốc gia châu Đại Dương Bài 49 SGK
 142. Địa lý 7: Từ bảng số liệu nhận xét mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị châu Đại Dương năm 2001 Bài 49