PDA

Xem bản đầy đủ : Địa lý lớp 6 1. Địa lý 6: Vẽ hình tròn tượng trưng Trái Đất và điền tên Bài 1 SGK trang 8
 2. Địa lý 6: Trên địa cầu cách 10 độ vẽ được một kinh tuyến thì sẽ có tẩt cả bao nhiêu Bài 1 SGK trang 8
 3. Địa lý 6: Dựa hình 3 chỉ ra nửa kinh tuyến Bắc, nửa kinh tuyến Nam, vĩ tuyến Bắc Nam Bài 1 SGK trang 8
 4. Địa lý 6: Cho biết kinh tuyến đối diện kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ Bài 1 SGK trang 7
 5. Địa lý 6: Xác định trên quả địa cầu các đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc Bài 1 SGK trang 7
 6. Địa lý 6: Kể tên đường nối liền hai điểm cực Bắc và Nam trên địa bàn của quả địa cầu Bài 1 SGK trang 7
 7. Địa lý 6: Từ hình 2 cho biết độ dài bán kính và đường xích đạo của Trái Đất Bài 1 SGK trang 7
 8. Địa lý 6: Hình 1 hãy kể tên 8 hành tinh trong hệ mặt trời và vị trí của Trái Đất Bài 1 SGK trang 6
 9. Địa lý 6: Cho biết những công việc để vẽ được một bản đồ Bài 2 SGK trang 11
 10. Địa lý 6: Tại sao các nhà hàng hải thường dùng bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến là đường thẳng Bài 2 SGK
 11. Địa lý 6: Cho biết bản đồ là gì và vai trò bản đồ trong giảng dạy, học tập Bài 2 SGK trang 11
 12. Địa lý 6: Hãy đưa ra những điểm khác nhau hình dạng của các đường kính, vĩ tuyến trong hình 5,6,7 Bài 2
 13. Địa lý 6: Bản đồ hình 5 khác hình 4 chỗ nào? Vì sao diện tích đảo Gron-len trên bản đồ gần bằng Nam Mĩ
 14. Địa lý 6: Trên bản đồ khoảng cách Hà Nội - Hải Phòng cách nhau 15cm, cho biết tỉ lệ bản đồ này Bài 3 SGK
 15. Địa lý 6: Dựa vào tỉ lệ bản đồ cho biết 5cm trên bản đồ ứng bao nhiêu km trên thực địa Bài 3 SGK trang 14
 16. Địa lý 6: Cho biết tỉ lệ của tờ bản đồ cho ta biết điều gì Bài 3 SGK trang 14
 17. Địa lý 6: Từ bản đồ hình 8 và 9 cho biết 1cm trên bản đồ ứng bao nhiêu km thực tế Bài 3 SGK trang 12
 18. Địa lý 6: Cho biết khoảng cách 1cm trên bản đồ tỉ lệ 1:2000000 bằng bao nhiêu km thực địa Bài 3 SGK
 19. Địa lý 6: Từ bản đồ hình 12 xác định tọa độ các điểm G, H Bài 4 SGK trang 17
 20. Địa lý 6: Trên quả địa cầu hãy tìm các điểm tọa độ địa lí: 80Đ-30N, 60T-40N Bài 4 SGK trang 17
 21. Địa lý 6: Trên hình 12 tìm các điểm có tọa độ 140 độ Đ - 0 độ và 120 độ Đ - 10 độ Nam Bài 4 SGK trang 17
 22. Địa lý 6: Hãy ghi tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ hình 12 Bài 4 SGK trang 17
 23. Địa lý 6: Từ bản đồ hình 12 hãy cho biết hướng bay ở một số nước Đông Nam Á Bài 4 SGK trang 16
 24. Địa lý 6: Hãy tìm điểm C trên hình 11 và cho biết là điểm gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào
 25. Địa lý 6: Hình 16 giải thích tại sao người ta lại biết sườn nào dốc hơn Bài 5 SGK trang 19
 26. Địa lý 6: Cho biết người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng các loại kí hiệu nào
 27. Địa lý 6: Tại sao trước khi xem bản đồ phải xem bản chú giải trước tiên Bài 5 SGK trang 19
 28. Địa lý 6: Dựa hình 16 cho biết mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu mét Bài 5 SGK trang 19
 29. Địa lý 6: Kể tên một số đối tượng địa lí biểu hiện bằng các loại kí hiệu: điểm, đường và diện tích Bài 5
 30. Địa lý 6: Chứng minh hiện tượng ngày và đêm kế tiếp nhau trên Trái Đất Bài 7 SGK trang 24
 31. Địa lý 6: Tại sao có hiện tượng ngày và đêm kế tiếp nhau ở khắp nơi trên Trái Đất Bài 7 SGK trang 24
 32. Địa lý 6: Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ có thuận lợi gì Bài 7 SGK trang 24
 33. Địa lý 6: Hình 22 cho biết ở Bắc bán cầu các vật chuyển động theo hướng P-N và O-S lệch phải hay trái
 34. Địa lý 6: Từ hình 20 cho biết khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó nước ta mấy giờ Bài 7 SGK trang 22
 35. Địa lý 6: Hình 18 cho biết Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào Bài 7 SGK trang 21
 36. Địa lý 6: Những ngày nào trong năm hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau
 37. Địa lý 6: Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời sinh ra hai thời kì nóng lạnh luân phiên nhau
 38. Địa lý 6: Hình 23 cho biết Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về Mặt Trời những ngày nào Bài 8 SGK
 39. Địa lý 6: Hình 23 cho biết ngày hạ chí và đông chí nửa cầu nào ngả về mặt trời Bài 8 SGK trang 26
 40. Địa lý 6: Hình 23 cho biết hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời Bài 8 SGK trang 25
 41. Địa lý 6: Giải thích tại sao số ngày có ngày dài suối 24 giờ lại tăng từ vòng cực đến cực Bài 9 SGK
 42. Địa lý 6: Kết luận về hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo vĩ độ của Trái Đất Bài 9 SGK trang 30
 43. Địa lý 6: Dựa hình 24 phân tích hiện tượng ngày và đêm dài ngắn khác nhau ở ngày 22/6 và 22/12
 44. Địa lý 6: Vào ngày 22/6 và 22/12 độ dài ngày đêm ở hai nửa cầu sẽ như thế nào Bài 9 SGK trang 29
 45. Địa lý 6: Dựa hình 25 cho biết sự khác nhau độ dài của ngày đêm các điểm A, B Bài 9 SGK trang 29
 46. Địa lý 6: Dựa hình 24 ngày 26/6 ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu
 47. Địa lý 6: Vì sao đường biểu hiện trục Trái Đất và đường phân chia sáng tối không trùng nhau Bài 9 SGK
 48. Địa lý 6: Trình bày đặc điểm lớp vỏ trái đất và vai trò của nó trong đời sống con người Bài 10 SGK
 49. Địa lý 6: Cấu tạo bên trong Trái Đất có bao nhiêu lớp và đặc điểm các lớp Bài 10 SGK trang 33
 50. Địa lý 6: Hình 27 chỉ ra những chỗ tiếp xúc của các địa mảng Bài 10 SGK trang 33
 51. Địa lý 6: Dựa hình 27 nêu số lượng các địa mảng chính của vỏ Trái Đất Bài 10 SGK trang 33
 52. Địa lý 6: Trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất Bài 10 SGK trang 31
 53. Địa lý 6: Trái Đất có những lục địa nào? Diện tích lục địa lớn nhất, nhỏ nhất Bài 11 SGK trang 35
 54. Địa lý 6: Hình 28 cho biết tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa bán cầu Bắc và Nam Bài 11
 55. Địa lý 6: Con người đã có biện pháp gì hạn chế thiệt hại do tác động của động đất Bài 12 SGK trang 41
 56. Địa lý 6: Núi lửa gây thiệt hại rất lớn nhưng vẫn có một số khu dân cư sinh sống gần đó Bài 12 SGK
 57. Địa lý 6: Tại sao người ta nói rằng nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau Bài 12 SGK trang 41
 58. Địa lý 6: Dựa hình 33 mô tả về những tác hại mà động đất để lại Bài 12 SGK trang 40
 59. Địa lý 6: Hình 31 cho biết các bộ phận của núi lửa Bài 12 SGK trang 39
 60. Địa lý 6: Nêu ví dụ về tác động ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất Bài 12 SGK trang 38
 61. Địa lý 6: Địa hình núi đá vôi có những đặc điểm gì Bài 13 SGK trang 45
 62. Địa lý 6: Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào Bài 13 SGK trang 45
 63. Địa lý 6: Trình bày sự phân loại núi theo độ cao Bài 13 SGK trang 45
 64. Địa lý 6: Nêu sự khác biệt cách đo độ cao tương đối và đo độ cao tuyệt đối Bài 13 SGK trang 45
 65. Địa lý 6: Hình 38 hãy mô tả những gì em thấy trong hang động Bài 13 SGK trang 44
 66. Địa lý 6: Hình 35 cho biết núi, sườn núi và thung lũng của núi già và núi trẻ khác nhau thế nào Bài 13
 67. Địa lý 6: Hình 34 cho biết cách tính độ cao tuyệt đối và độ cao tương đối của các núi Bài 13 SGK trang 42
 68. Địa lý 6: Cho biết quá trình hình thành mỏ nội sinh và ngoại sinh khác nhau thế nào Bài 15 SGK trang 50
 69. Địa lý 6: Trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dụng Bài 15 SGK trang 50
 70. Địa lý 6: Hãy cho biết khoáng sản là gì và khi nào gọi là mỏ khoáng sản Bài 15 SGK trang 50
 71. Địa lý 6: Tại sao gọi là mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh Bài 15 SGK trang 50
 72. Địa lý 6: Nêu một số tên của các loại khoáng sản ở địa phương em Bài 15 SGK trang 49
 73. Địa lý 6: Dựa bảng trên kể tên một số loại khoáng sản và nêu công dụng Bài 15 SGK trang 49
 74. Địa lý 6: Hình 44 Xác định trên lượt đồ hướng từ đỉnh núi A1 đến A2 Bài 16 SGK trang 51
 75. Địa lý 6: Hãy cho biết đường đồng mức là những đường như thế nào Bài 16 SGK trang 51
 76. Địa lý 6: Khi nào khối khí bị biến tính Bài 17 SGK trang 54
 77. Địa lý 6: Các khối khí nóng, lạnh, đại dương và lục địa được hình thành dựa vào đâu Bài 17 SGK trang 54
 78. Địa lý 6: Lớp vỏ khí được chia làm mấy tầng, vị trí và đặc điểm tầng đối lưu Bài 17 SGK trang 54
 79. Địa lý 6: Dựa vào bảng hãy cho biết khối khí nóng và lạnh được hình thành ở đâu Bài 17 SGK trang 54
 80. Địa lý 6: Cho biết vai trò lớp vỏ khí đối với đời sống trên Trái Đất Bài 17 SGK trang 53
 81. Địa lý 6: Cho biết tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng gì Bài 17 SGK trang 53
 82. Địa lý 6: Dựa hình 46 cho biết lớp vỏ không khí gồm những tầng nào Bài 17 SGK trang 52
 83. Địa lý 6: Dựa hình 45 cho biết các thành phần của không khí và mỗi phần có tỉ lệ bao nhiêu Bài 17 SGK
 84. Địa lý 6: Tính nhiệt độ trung bình tháng và trung bình năm thế nào Bài 18 SGK trang 57
 85. Địa lý 6: Tại sao không khí trên Trái Đất không nóng nhất vào 12h trưa mà vào lúc 13h Bài 18 SGK trang 57
 86. Địa lý 6: Tại sao có sự khác nhau khí hậu đại dương và khí hậu lục địa Bài 18 SGK trang 57
 87. Địa lý 6: Hãy cho biết thời tiết khác khí hậu ở điểm nào Bài 18 SGK trang 57
 88. Địa lý 6: Hãy tính sự chênh lệch độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48 Bài 18 SGK trang 56
 89. Địa lý 6: Tại sao mùa hạ khu vực gần biển không khí mát hơn đất liền Bài 18 SGK trang 56
 90. Địa lý 6: Tại sao khi đo nhiệt độ không khí phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2m Bài 18 SGK
 91. Địa lý 6: Hỏi nhiệt độ trung bình một ngày ở Hà Nội có nhiệt độ lúc 5h là 20 độ, 13h là 14 độ Bài 18 SGK
 92. Địa lý 6: Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên trái đất và các loại gió: Tín phong, gió Tây ôn đới Bài 19
 93. Địa lý 6: Nguyên nhân nào đã sinh ra gió Bài 19 SGK trang 60
 94. Địa lý 6: Khí áp là gì và tại sao có khí áp Bài 19 SGK trang 60
 95. Địa lý 6: Tại sao gió Tín phong thổi từ khoảng vĩ độ 30 độ B và N về xích đạo Bài 19 SGK trang 59
 96. Địa lý 6: Hình 51 cho biết hai bên xích đạo loại gió thổi theo một chiều quanh năm khoảng vĩ độ 30B là gì
 97. Địa lý 6: Hình 50 cho biết: các đai áp thấp nằm những vĩ độ nào, đai áp cao nằm những vĩ độ nào Bài 19
 98. Địa lý 6: Hãy cho biết nước ta có lượng mưa trung bình trong năm là bao nhiêu bài 20 SGK trang 64
 99. Địa lý 6: Điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây mưa Bài 20 SGK trang 64
 100. Địa lý 6: Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước trong không khí thế nào Bài 20 SGK trang 64
 101. Địa lý 6: Dựa bảng lượng mưa, hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở TPHCM Bài 20 SGK trang 64
 102. Địa lý 6: Dựa hình 54 cho biết các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm và dưới 200mm Bài 20
 103. Địa lý 6: Từ bản đồ mưa của TPHCM cho biết tháng có mưa nhiều nhất, ít nhất, lượng mưa bao nhiêu mm
 104. Địa lý 6: Dựa vào bảng cho biết lượng hơi nước tối đa trong không khí ở nhiệt độ: 10, 20 và 30 Bài 20
 105. Địa lý 6: Hãy cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm nửa cầu Bắc Bài 21 SGK
 106. Địa lý 6: Hình 56 và 57 cho biết tháng có nhiệt độ cao nhất, tháng có nhiệt độ thấp nhất Bài 21 SGK
 107. Địa lý 6: Từ bảng số liệu câu 2 nhận xét nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội Bài 21 SGK trang 65
 108. Địa lý 6: Dựa vào các trục của hệ tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng Bài 21 SGK trang 65
 109. Địa lý 6: Quan sát hình 55: Những yếu tố nào được thể hiện trên bản đồ và thời gian bao lâu Bài 21 SGK
 110. Địa lý 6: Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới, gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì Bài 22 SGK trang 69
 111. Địa lý 6: Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới, gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì Bài 22 SGK trang 69
 112. Địa lý 6: Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới, lượng mưa trong năm ở đới này Bài 22 SGK trang 69
 113. Địa lý 6: Các chí tuyến và những vòng cực là ranh giới của các vòng đai nhiệt đới nào Bài 22 SGK trang 69
 114. Địa lý 6: Dựa hình 58 hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất Bài 22 SGK trang 67
 115. Địa lý 6: Hãy cho biết các chí tuyến nằm ở khu vực những vĩ độ nào Bài 22 SGK trang 67
 116. Địa lý 6: Thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa khô Bài 23 SGK trang 72
 117. Địa lý 6: Sông và hồ khác nhau như thế nào Bài 23 SGK trang 72
 118. Địa lý 6: Thế nào là hệ thống sông và lưu vực sông Bài 23 SGK trang 72
 119. Địa lý 6: Hãy cho ví dụ về những lợi ích của sông Bài 23 SGK trang 71
 120. Địa lý 6: Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng Bài 23 SGK trang 71
 121. Địa lý 6: Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào những điều kiện nào Bài 23 SGK trang 70
 122. Địa lý 6: Dựa hình 59 xác định lưu vực, các phụ lưu và chỉ lưu của sông chính Bài 23 SGK trang 70
 123. Địa lý 6: Tại sao các dòng biển có ảnh hưởng lớn đến khí hậu vùng đất ven biển mà chúng chảy qua Bài 24
 124. Địa lý 6: Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thủy triều trên Trái Đất Bài 24 SGK trang 75
 125. Địa lý 6: Vì sao độ muối của nước biển và đại dương lại khác nhau Bài 24 SGK trang 75
 126. Địa lý 6: Nhận xét sự thay đổi của ngấn nước biển ở ven bờ Bài 24 SGK trang 74
 127. Địa lý 6: Dựa hình 65 so sánh nhiệt độ các điểm cùng nằm trên vĩ độ 60 độ B Bài 25 SGK trang 76
 128. Địa lý 6: Dựa bản đồ cho biết vị trí, hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh Bài 25 SGK trang 76
 129. Địa lý 6: Con người có vai trò thế nào đối với độ phì trong lớp đất Bài 26 SGK trang 79
 130. Địa lý 6: Độ phì của đất là gì Bài 26 SGK trang 79
 131. Địa lý 6: Chất mùn có vai trò thế nào trong lớp thổ nhưỡng Bài 26 SGK trang 79
 132. Địa lý 6: Đất gồm những thành phần nào Bài 26 SGK trang 79
 133. Địa lý 6: Trình bày một số biện pháp làm tăng độ phì trong đất Bài 26 SGK trang 78
 134. Địa lý 6: Hãy cho biết nguồn gốc thành phần hữu cơ trong đất Bài 26 SGK trang 78
 135. Địa lý 6: Hãy cho biết nguồn gốc thành phần khoáng trong đất Bài 26 SGK trang 77
 136. Địa lý 6: Quan sát hình 66 nhận xét màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau Bài 26 SGK trang 77
 137. Địa lý 6: Con người có ảnh hưởng đến sự phân bố động thực vật trên trái đất thế nào Bài 27 SGK trang 82
 138. Địa lý 6: Tại sao sự phân bố của thực vật ảnh hưởng đến sự phân bố động vật Bài 27 SGK trang 82
 139. Địa lý 6: Nêu sự ảnh hưởng của không khí đến sự phân bố động thực vật Bài 27 SGK trang 82
 140. Địa lý 6: Tại sao môi trường rừng bị phá hoại thì động vật quý hiếm trong rừng cũng diệt vong Bài 27 SGK
 141. Địa lý 6: Nêu ví dụ cụ thể về mối quan hệ giữa động vật và thực vật Bài 27 SGK trang 82
 142. Địa lý 6: Kể tên một số loài động vật ngủ đông và di cư theo mùa Bài 27 SGK trang 82
 143. Địa lý 6: Quan sát hình 69, 70 cho biết loài động vật trong mỗi miền Bài 27 SGK trang 81
 144. Địa lý 6: Quan sát hình 67, 68 cho biết sự phát triển thực vật ở hai nơi khác nhau thế nào Bài 27 SGK