PDA

Xem bản đầy đủ : Lớp ngữ pháp cơ bản tiếng anh của forgetmenot  1. Lớp ngữ pháp cơ bản tiếng Anh của forgetmenot
  2. Bài 1: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (số ít) + Bài tập (có đáp án)
  3. Bài 2 : ĐỘNG TỪ TO BE + Bài tập (có đáp án)
  4. Bài 3 ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (số nhiều) + Bài tập (có đáp án)
  5. Bài 4: DANH TỪ (số ít) / MẠO TỪ (a, an) + Bài tập (có đáp án)
  6. BÀI 5: DANH TỪ VÀ ĐẠI TỪ (số nhiều) + Bài tập (có đáp án)