PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng dẫn sử dụng SAP, Etabs  1. Cách chỉnh cỡ chữ to nhỏ khi xem biểu đồ nội lực Lực cắt, Lực dọc, Momen trong phần mềm SAP, Etabs
  2. Cách xem, hiển thị biểu đồ nội lực Lực dọc, Lực cắt, Momen trong phần mềm Etabs
  3. Cách hiển trị giá trị số hoặc biểu đồ nội lực dạng tô mầu trong phần mềm Etabs
  4. Cách chuyển sang chế độ hiển thị Đen - Trắng để in ấn, chụp ảnh màn hình trong Etabs