Conversation Between quanltv and Em Là Gà Mờ

2 Tin Nhắn Nhanh

  1. cho e nó xin fb
  2. Bác có fb inbox em nhờ tí
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2