Conversation Between forgetmenot and xtnd18

5 Tin Nhắn Nhanh

  1. OK, chúc bạn luôn vui vẻ.
  2. Lâu giờ m hơi bận nên cũng it online 4 rum... 4get và mọi người chơi vui vẻ nha khi nào rảnh mình ghé.. Chúc 4 get luôn luôn trẻ đẹp và vui vẻ...
  3. 4get đang nghĩ làm sao đặt nick bạn đây, khó đặt quá. Bạn có đọc mục đặt tên nickname chứ? vui lắm.
  4. Happy New Year!

  5. Happy New Year!
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5