Conversation Between 0601 and trantuanphong

17 Tin Nhắn Nhanh

Trang 2/2 Đầu 12
  1. ẹc, e k dám nhận giỏi đâu! a học trường nào?)
  2. a học ngành môi trường, nói z chắc e giỏi anh văn lắm phải k, chỉ bí quyết a với, a đang chuẩn bị thi nè. hihi
  3. à, e học ĐH Mở, ngành cử nhân Anh. còn a?
  4. e học trường nào z, mà học ngành gì thế?
  5. e học trường nào z, mà học ngành gì thế?
  6. uh, e ở phú nhuận. e cũng k thường về quê lắm, hè này lại bận học nên k có về lun!haizz
  7. Quý ơở Phú Nhuận ah, có hay về quê k?
Showing Visitor Messages 11 to 17 of 17
Trang 2/2 Đầu 12