Conversation Between quanltv and The Hien Nguyen

2 Tin Nhắn Nhanh

  1. Video bạn up lên Youtube, đặt chế độ công khai, lấy link rồi chèn vào thẻ [ VIDEO ]...link Youtube...[ / VIDEO ] là được (bỏ hết khoảng trắng)
  2. Mến chào Admin quanltv , tôi rất cám ơn admin đã giúp đỡ ; tôi chỉ còn thắc mắc : up video lên hình như ko được , liệu có giới hạn gì ko ?Xin cám ơn trước .
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2