Conversation Between thuyduyen5621 and minhnghiaa123

2 Tin Nhắn Nhanh

  1. chia tay thì chia tay thôi, ngta đã k còn cần bạn nữa thì lí do lúc này chỉ làm bạn đau lòng
  2. câu hỏi khiến nhiều bạn trẻ phải suy ngẫm
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2