Conversation Between KiM__ and Ricci

5 Tin Nhắn Nhanh

 1. id: 1 062 028 012
  pass: 8922 mod ơiiiiiiiiii
 2. 1 062 028 012

  pass 8922
 3. Tí có key Mod nhắn tin cho mình phát nhé, thanks Mod!
 4. team id: 1 062 028 012 -- pass: 8150
  đây mod ơi
 5. Mod ơi! Cài key win 7 giúp mình với, mình không biết cài chỗ nào
  1 062 028 012
  pass: 3243
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5