Conversation Between KiM__ and forgetmenot

5 Tin Nhắn Nhanh

  1. Hộp thư của anh đầy rồi đó.
  2. Anh KiM đi đâu mà mấy ngày kg vô 4R, anh vào mục đố nick = thơ mà xem nhé.
  3. Hộp thư của anh lại đầy rồi. Kg gởi PM được.
  4. Happy New Year!
  5. Cám ơn bạn đã kết bạn nhé
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5