Conversation Between VSupport and forgetmenot

4 Tin Nhắn Nhanh

  1. Happy New Year!
  2. Vài hôm 4get rảnh sẽ "quậy" diễn đàn , lúc đó mong bạn giúp đỡ nhé.
  3. Hì mình cũng bình thường thôi. Mọi người trên diễn đàn người biết cái này người biết cái kia và từng lĩnh vực thôi. Nên trao đổi, chia sẻ cùng nhau phát triển là điều mà diễn đàn hướng tới. Cảm ơn Forgetmenot đã đóng góp tích cực cho diễn đàn
  4. Cám ơn bạn nhiều lắm nhé. Bạn thật là giỏi.
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4